Pensioenfederatie negeert belangrijk signaal accountants

De pensioenkoepel heeft gereageerd op de open brief van de accountants, maar laat de oproep om regels toe en niet aan te passen onbesproken.

In een open brief mengt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants NBA (NIVRA en NOvAA gaan fuseren) zich in het debat over het pensioenstelsel.

De NBA vraagt aandacht voor vijf signalen en heeft de Pensioenfederatie op voorhand om een reactie gevraagd. Opvallend is dat de federatie niet reageert op het eerste signaal .

De vijf signalen:

1. Verander geen regels tijdens het spel: korten kan onvermijdelijk blijken

2. Beoordeel positie pensioenfondsen: inzicht in onzekerheden

3. Pensioenfonds of beleggingsinstelling: een schuivend risicoprofiel

4. Pensioenfondsen en verzekeraars: appels en peren

5. Maak het niet te ingewikkeld: test de uitvoerbaarheid

“De Pensioenwet en het Financieel toetsingskader (FTK) bepalen wanneer pensioenfondsen verplicht worden om met extra maatregelen hun financiële buffers op peil te brengen. Deze spelregels zijn enkele jaren geleden ontwikkeld op basis van uiteenlopende economische scenario’s. Ze zouden van toepassing moeten zijn in goede en slechte tijden. Nu de slechte tijden zijn aangebroken dreigen de regels niet te worden toegepast, maar aangepast. Het nut van maatregelen tot herstel van de financiële buffers wordt in twijfel getrokken. Opportunisme ligt op de loer.”

Reactie Pensioenfederatie

“De voorbije jaren hebben geleerd dat de bestaande pensioencontracten niet langer houdbaar zijn. Het nieuwe pensioencontract, waarover sociale partners momenteel intensief onderhandelen, moet antwoord geven op twee structurele problemen: de doorgaande stijging van de levensverwachting en de groeiende afhankelijkheid van beleggingsresultaten met de bijbehorende toenemende onzekerheid. Het pensioen moet toekomstbestendiger worden. Hiervoor is ook aanpassing van de Pensioenwet en het bestaande Financieel toetsingskader nodig.

Voor de Pensioenfederatie is van eminent belang dat het nieuwe pensioencontract uitvoerbaar en financieel houdbaar is, maar ook dat de pensioenregeling valt uit te leggen aan de deelnemers. Het mag dus niet te ingewikkeld worden. Dat is een grote uitdaging, temeer omdat het ontwerpen van nieuwe contracten en het daarin al dan niet opnemen van eerder opgebouwde rechten technisch en daardoor ook communicatief gecompliceerde materie betreft. Daarbij zij opgemerkt dat verdere uitbreiding van de uniforme informatievoorziening naar deelnemers, zoals de NBA suggereert, niet automatisch leidt tot meer kennis, inzicht en begrip. Veel deelnemers leggen het bestaande Uniform Pensioenoverzicht nu reeds ongelezen terzijde omdat het te uitgebreid wordt gevonden.

Pensioencontracten overspannen een zeer lange tijdsperiode, tot wel 60 jaar. We moeten ons realiseren dat op zo’n termijn geen honderd procent garanties zijn te geven tegen aanvaardbare kosten. Juist omdat er geen sprake is van volledige garanties, zijn Nederlandse pensioenfondsen al decennia lang in staat gebleken om tegen redelijke premies en lage uitvoeringskosten een adequaat pensioen aan te bieden. De uitdaging voor sociale partners, overheid, toezichthouder en natuurlijk voor de sector zelf bestaat eruit, dit ook in de toekomst te blijven doen."

GEEN REACTIES