Pensioendeelnemers bewuster van onbewustzijn

Op dit moment is 72% van de werknemers in Nederland volledig pensioenonbewust. De pensioenbranche slaat nu de handen ineen en presenteert het Manifest Pensioenbewustzijn. Wel realiseren pensioenonbewusten zich vaker dat zij pensioenonbewust zijn, zo blijkt uit de Pensioenbewustzijnmonitor van Wijzer in Geldzaken. Dit komt wellicht doordat het onderwerp pensioen veelvuldig in de media is geweest. Het percentage Nederlanders dat van zichzelf vindt dat men voldoende pensioenkennis heeft, is enorm gedaald. Slechts 13% vindt dat men voldoende kennis over pensioenen heeft. In 2009 was dit nog 28%. Dit zou erop kunnen duiden dat Nederlanders hun eigen pensioenkennis realistisch inschatten en minder vaak overschatten.

Het verantwoordelijkheidsgevoel neemt toe. In 2010 vindt een steeds groter deel van de werknemers dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat zij voldoende pensioen hebben. Dit is een toename die we zien bij zowel de volledig pensioenonbewusten, zij gaan van 35% eigen verantwoordelijkheidsgevoel naar 49%, als de volledig pensioenbewusten, zij gaan van 66% naar 90%.

Deelnemers worden het liefst voorgelicht over hun pensioen via de werkgever of het pensioenfonds/de pensioenverzekeraar. Volledig pensioenonbewusten geven veelal de voorkeur aan de werkgever. Opvallend is dat naarmate men meer pensioenbewust wordt, vaker de voorkeur uitgaat naar het pensioenfonds/de pensioenverzekeraar.

Manifest Pensioenbewustzijn

De partners van het platform Wijzer in Geldzaken zullen in 2011 alles op alles zetten om het pensioenbewustzijn van Nederlanders te vergroten.

Partners en platform willen zich inspannen om het percentage volledig pensioenonbewuste Nederlanders eind 2011 terug te brengen tot 50%. Vervolgens wordt verder gewerkt aan stap 2 (inzicht) en stap 3 (actie), zodat het percentage volledig pensioenbewuste Nederlanders op termijn steeds verder toeneemt. Doelstellingen worden voor iedere stap steeds op basis van de uitkomsten van de pensioenbewustzijnsmeter vastgesteld. De onderzoekskennis zal door Wijzer in geldzaken actief worden verspreid en de onderzoeksresultaten zullen worden vertaald naar praktische tools. De partners van Wijzer in geldzaken die dit manifest steunen hebben gezamenlijk kernboodschappen opgesteld, die door de partijen worden ingezet in de communicatie over pensioen naar de consument. De boodschappen zijn:

• Bekijk mijnpensioenoverzicht.nl en neem actie als dat nodig is;

• Pensioen is samen, en ook zelf, zorgen voor later;

• Zorg voor je financiële toekomst is je eigen verantwoordelijkheid.

Pensioen3daagse: 6, 7 en 8 oktober

De communicatie activiteiten zijn erop gericht om de consument te prikkelen om zich te verdiepen in hun pensioen. Naast het afstemmen van de inhoud van de communicatie is er ook voor gekozen om de activiteiten van partners van het platform Wijzer in geldzaken op elkaar af te stemmen en te bundelen. De projecten worden uitgevoerd tijdens de Pensioen3daagse, die plaats vindt op 6, 7 en 8 oktober 2011 en tot doel heeft om aandacht te vestigen op het onderwerp pensioen. Onder de vlag van de Pensioen3daagse zal een groot aantal activiteiten plaats gaan vinden, bijvoorbeeld pensioenspreekuren verzorgd door hogescholen en pensioenadviseurs, een pensioendebat, pensioenvoorlichting op de werkvloer en het aanreiken van praktische handvatten om inzicht te krijgen in de eigen pensioensituatie. Daarnaast wordt tijdens de Pensioen3daagse veel publiciteit gegenereerd voor en door partners over het onderwerp ‘pensioen’.

De concrete invulling van de Pensioen3daagse wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

Het Manifest Pensioenbewustzijn wordt ondersteund door Adfiz, AFM, Consumentenbond, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nibud, PensioenFederatie, Pensioenkijker.nl en het Verbond van Verzekeraars.

GEEN REACTIES