Pensioenakkoord met twee ftk’s, maar bonden weten van niets

Het staat op voorhand vast dat over de invulling van beide varianten nog een stevig robbertje gevochten zal worden. 1-1-2015 verder weg dan ooit?

De Telegraaf meldt dat er een nieuw pensioenakkoord is, de NOS bevestigt dat de politiek eruit is, maar de vakbonden weten van niets.

Uit de publicaties blijkt dat in het akkoord het oorspronkelijk plan om te werken met twee financiële toetsingskaders terugkomt. Het akkoord waarvan nu sprake is, is gesloten tussen de regeringscoalitie en D66, ChristenUnie en SGP. Er is ook overlegd met sociale partners, maar de vakcentrales FNV, CNV en MHP ontkennen dat zij met de kabinetsplannen hebben ingestemd.

Gijs van Dijk, pensioenbestuurder FNV: ‘We hebben geen letter op papier gezien. Er is absoluut geen sprake van een akkoord.’ Willem Jelle Berg, pensioenbestuurder CNV: ‘Ik ben verbaasd, wij zijn in gesprek met kabinet en werkgevers en wij wachten eerst af wat het kabinet ons op papier laat zien.’ ‘De vakcentrales hebben een aantal belangrijke randvoorwaarden gesteld aan de nieuwe pensioenwetgeving en het is nog volstrekt onduidelijk of hier aan wordt voldaan.”

Twee ftk’s

Het plan van twee ftk’s is weer terug. Naast het bestaande nominale stelsel komt de variant voor een reëel contract.

Het staat op voorhand vast dat over de invulling van beide varianten nog een stevig robbertje gevochten zal worden. In het nominale stelsel wordt de minimale buffereis stevig verhoogd, namelijk van 122 naar 127%. Pensioenfondsen zullen daar stelling tegen nemen omdat hierdoor indexatie nog moeilijker wordt dan het nu al is. Tel hierbij de adviezen van de Commissie Parameters die in het nieuwe wetsvoorstel worden overgenomen en het is duidelijk dat het voor pensioenfondsen wel heel moeilijk wordt om nominale pensioendeelnemers tevreden te stellen.

Het alternatief is het reële contract. Los van de invaarproblematiek zal het moeilijk worden daarvoor alle handen op elkaar te krijgen. Met name de vakbonden zullen zich verzetten tegen een CDC-karakter waarbij deelnemers de risico’s volledig dragen. Drtails zijn overigens niet bekend. Wel stelt de NOS dat de premie één keer wordt vastgesteld en daarna niet meer verandert.

Vakbonden zijn tegen

De vakcentrales hebben al naar buiten gebracht dat zij “ niet voor de collectieve premieregeling zoals voorgesteld zijn, omdat deze het pensioen voor werknemers en de onzekerheid over de pensioenuitkomst verslechtert. De vakcentrales kiezen voor een stabiel collectief contract voor alle werkenden.”

SZW heeft bij de Tweede Kamer aangedrongen om het nog in te dienen wetsvoorstel vóór het zomerreces te behandelen. Het kabinet houdt namelijk nog star vast aan invoering per 1 januari 2015. Dat was al weinig realistisch en lijkt nu helemaal een illusie nu een pensioenakkoord met sociale partners niet dichterbij is dan een half jaar geleden.

GEEN REACTIES