DNB pleit voor jongeren in pensioenfondsbesturen

Fondsen ontmoedigen jonge kandidaten om zich kandidaat te stellen, рdat is zonde, de sector kan juist goed jonge bestuurders gebruikenс.

De komende maanden toetst DNB naar verwachting een paar honderd nieuwe (mede)beleidsbepalers op geschiktheid, als gevolg van de wijzigingen uit de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Linda Hobbelt, afdelingshoofd van de afdeling Toezicht middelgrote en kleine pensioenfondsen, noemt een aantal misverstanden over de toetsingen van DNB. ‘Het is jammer als door misverstanden goede kandidaten wegblijven.’

Ik hoorde laatst dat soms tegen jonge mensen wordt gezegd dat ze zich maar niet kandidaat moeten stellen omdat ze te weinig ervaring hebben om door de toetsing van DNB te komen. Dat is natuurlijk erg zonde. De sector kan jonge pensioenfondsbestuurders juist goed gebruiken, want ook jonge deelnemers moeten zich vertegenwoordigd voelen. DNB toetst op kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Natuurlijk is bestuurlijke ervaring een pre. Maar er is meer dat telt. Bovendien kijken we ook naar het collectief’, aldus Hobbelt. ‘Pensioenfondsen zouden ook een vorm van succession planning kunnen voeren. Door jongeren die bestuurder willen worden, te werven, op te leiden en mee te laten lopen in het huidige bestuur bijvoorbeeld.’

‘Het omgekeerde komt ook voor, namelijk dat iemand met veel bestuurlijke ervaring, met een financiële achtergrond, maar met weinig pensioenkennis door een headhunter wordt afgeraden in de sector actief te worden’, vervolgt Hobbelt. ‘Gezien zo’n achtergrond, zou ik zeggen dat die kennis snel bij te brengen zou moeten zijn. Wij vinden weliswaar dat een kandidaat geschikt moet zijn vanaf de eerste dag dat die bestuursverantwoordelijkheid draagt, maar met gerichte cursussen of door een tijd mee te lopen met het bestuur, moet deze kandidaat snel op het juiste niveau gebracht kunnen worden.
Het is jammer als zo iemand afgeschrikt wordt. De vijver van toekomstige medebeleidsbepalers in de pensioensector wordt hierdoor onnodig klein gemaakt.’

Goede onderbouwing van bestuur

Volgens Hobbelt is misschien wel het belangrijkste misverstand dat DNB enkel en alleen kijkt naar de kandidaat zelf. ‘De motivatie van het bestuur is minstens even belangrijk, zo niet belangrijker. We toetsen niet alleen de geschiktheid van de persoon, we kijken vooral ook naar de motivatie die het bestuur geeft waarom dit de juiste persoon op de juiste plek is. DNB beoordeelt of het bestuur aan de hand van functieprofielen en een analyse van wat de kandidaat toe kan voegen aan het bestuur, gekomen is tot de juiste kandidaat. En DNB beoordeelt daarbij hoe die puzzel van het bestuur eruit ziet en neemt daarbij de fondssituatie, het collectief en toezichtinformatie in het oordeel mee.’

Hobbelt: ‘Al met al is de toetsing van DNB bedoeld om ervoor te zorgen dat geschikte personen het in de sector voor het zeggen hebben. Het besturen van een pensioenfonds kun je immers niet aan iedereen overlaten. Het vinden van de beste kandidaten is de verantwoordelijkheid van de besturen zelf. De toetsing van DNB is alleen de laatste fase in het proces. Als het bestuur en andere partijen hun werk goed doen, dan zou de toetsing van DNB niet tot verrassingen moeten leiden.

GEEN REACTIES