Paul Heuperman: Adviseur blijft onbeschermd

Minister wil samenhang tussen “adviseur” en “onafhankelijkheid” niet formeel reguleren.

Minister De Jager hecht belang aan een zogenaamd ‘gelijk speelveld’ tussen het intermediaire en directe kanaal. Dit mag “niet worden verstoord ten nadele van de adviseur/bemiddelaar”, aldus de Jager.

De gelijkheid tussen beide kanalen denkt de minister af te dwingen door het wettelijke regelen van een standaard dienstverleningsdocument. De consument krijgt hiermee objectieve voorlichting over aard en reikwijdte van de rol van de dienstverlener.

De vraag is of deze verwachting gerechtvaardigd is. De praktijk heeft anders geleerd.

Waarom zou dit alles zonder nieuwe randvoorwaarden nu opeens anders zijn? De branche is weerbarstig in de gedragsverandering.

Ernstiger is dat de minister de samenhang tussen ‘adviseur’ en ‘onafhankelijkheid’ niet formeel wenst te reguleren. Terwijl de bescherming van het beroep ‘financieel adviseur’ naar mijn mening een doelgerichte aanpak is in de gedragsverandering. De minister meent dat zijn dvd maatregel dit overbodig maakt.

De minister gaat in zijn redenering uit van de onvolmaakte definitie ‘adviseur’ in de Wft: “het in de uitoefening van een beroep of bedrijf aanbevelen van een of meer specifieke financiële producten”. Het productadvies dus. Van de traditionele keten die leidt tot verkoop van een product.

Hij vergeet daarbij echter een behoorlijk aantal partijen die zich richting consument ‘financieel adviseur’ noemen. Al dan niet terecht en/of met de toevoeging ‘onafhankelijk’. Door zijn maatregel op deze definitie te enten laat de minister hier de overbekende ‘mazen in het net’ schrijnend bloot vallen.

Wat moet de consument bijvoorbeeld denken van een ‘financieel adviseur’ van het Nibud, van een pensioenuitvoerder of van een toekomstige geldwinkel? Zij geven alleen voorlichting, maar noemen zich financieel adviseur zonder vergunning en diploma’s, die geen product aanbeveelt. En die verwarring zegt de minister in de toekomst juist te willen voorkomen door rollentransparantie in de dvd.

De consument weet met de huidige maatregel in de toekomst ook niet of hij met een persoon te maken heeft die hem objectief en met kwaliteit inzichtadvies in de eigen situatie kan bieden. Los van het product. De adviseur blijft helaas (vooralsnog) onbeschermd, de consument is niet toereikend beschermd. De standaard dvd lost dit niet op.

mr. Paul F. Heuperman,

eigenaar/oprichter Heathfield Bestuursadviseurs

Lees het volledige artikel in het vakblad Branche in Beweging

GEEN REACTIES