Leo de Boer: Branche kan niet zonder integrale ketenintegratie

Het Verbond van Verzekeraars bekijkt of de ketenintegratie nu wel van de grond is te tillen.

Dat zegt Verbondsdirecteur Leo de Boer in een interview in het Findinet-vakblad Branche in Beweging.

“We beschouwen het als onze taak van belangenbehartiger om met de leden te onderrzoeken wat de bedrijfseconomische kansen zijn, hoe we het talent binnen de ondernemingen optimaal kunnen ontplooien, hoe we Solvency 2 het best kunnen implementeren, welke nieuwe markten zich aandienen en welke kostenbesparingen mogelijk zijn. We hebben schat ik potentieel enige tientallen van deze potjes op het vuur.”

Een van die potjes is het kijken naar de verdere ontwikkeling van de ketenintegratie. Dat is opmerkelijk omdat verzekeraars samen met het intermediair al zo’n dertig jaar daarover spreken zonder dat een echte integrale ketenintegratie van de grond is gekomen.

De Boer: “Ik weet niet of dat klopt, maar het is nu voor het eerst dat het Verbond zich hiermee gaat bemoeien”, daarmee suggererend dat resultaten uit het verleden geen pessimisme voor de toekomst mogen inhouden.

.
“Vernieuwen is lastig in een tijd waarin het geld niet binnenstroomt, dan wordt het steeds urgenter steeds urgenter om alle kostenbesparende mogelijkheden serieus te omarmen. Een branchebreed doorgevoerde ketenintegratie leidt uiteraard tot een enorme efficiencyslag. En het belang daarvan neemt alleen maar toe nu verzekeraars door externe omstandigheden gedwongen worden nog meer kosten te gaan maken. “Denk daarbij alleen al aan het product approval proces, het nieuwe dienstverleningsdocument, de UPO, extra kapitaalseisen, en het compliant blijven aan de tsunami van steeds veranderende regelgeving. Een argument temeer waarom de branche niet meer zonder een integrale ketenintegratie.”

Lees het hele interview in Branche in Beweging

GEEN REACTIES