OvFD noemt hypotheekplan Rabo rampzalig

De OvFD kan zich absoluut niet vinden in het plan om alleen nog annuïteitenhypotheken mogelijk te maken. Hierdoor worden hypotheken duurder voor de consument.

"Consmenten verliezen iedere keuzemogelijkheid voor een andere hypotheekvorm die voor de individuele situatie wellicht veel beter past en wordt het ook nog moeilijker om een hypotheek te kunnen krijgen."

De OvFD begrijpt bovendien niet waarom de Rabobank dit plan nu naar buiten brengt, terwijl recentelijk is afgesproken dat er per 1 augustus 2011 nieuwe hypotheekregels ingaan, waarbij al 50% moet worden afgelost of aan vermogen moet worden opgebouwd.

"Het door de Rabobank voorgestelde plan zal de doorstroming op de woningmarkt daarom ook niet verbeteren en al helemaal niet op korte termijn. Integendeel dergelijke berichten veroorzaken alleen maar onrust.

Voor de woningmarkt moet een integraal plan komen dat goed wordt doorgerekend en daarin past het naar de mening van de OvFD niet om allerlei geïsoleerde maatregelen voor te stellen, die commotie op de woningmarkt veroorzaken. Nieuwe hypotheekregels zijn afgesproken die overkreditering moeten voorkomen. "Zorg nu voor rust, zodat het vertrouwen van de consument kan herstellen.

Raboplan

De OvFD reageert op een toespraak van Rabo-topman Piet Moerland tijdens de algemene ledenvergadering van zijn bank. Daarin riep hij alle partijen op om te komen tot een integrale hervorming van de woningmarkt. Onderdeel van de oplossing moet een verplichte annuïtaire hypotheekvorm zijn. Moerland: "Op korte termijn kan dat leiden tot meer doorstroming en op langere termijn tot een stabieler financieel fundament onder de woningmarkt. Bij annuiteitenhypotheken lossen klanten daadwerkelijk af, waarbij zij, volgens Moerland, wel moeten kunnen rekenen op een langjarige zekerheid over de fiscale renteaftrek. De fiscale ruimte die voor de overheid ontstaat omdat woningbezitters over de gehele looptijd fiscaal minder rente aftrekken, dient vooral ten goede te komen aan starters. "Elke starter die een bestaande woning koopt, lokt ten minste drie vervolgverhuisbewegingen uit’, aldus de bestuursvoorzitter. Mogelijkheden om starters tegemoet te komen zijn volgens hem onder meer het herzien van de overdrachtsbelasting en het vertraagd laten ingaan van de aflossingsverplichting (3-5 jaar). Compensatie is een voorwaarde, omdat een annuïteitenhypotheek voor starters op zichzelf niet voordeliger is. Verstrekkingsnormen

Om klanten beter te kunnen bedienen en rekening te houden met die regionale verschillen, is het goed als de verstrekkingsnormen ruimte bieden voor maatwerk en professioneel ‘judgement’. Volgens Moerland hebben hypotheekadviseurs momenteel te weinig mogelijkheden om rekening te houden met bijvoorbeeld de inkomensontwikkeling van klanten. "De normen zijn veel te strak. Met de AFM overleggen we over mogelijkheden om daar coulanter in te kunnen zijn."

In de sociale huursector is een dynamische inkomenstoets nodig die doorstroming naar duurdere huur- en koopwoningen bevordert. Periodiek moet het inkomen van huurders van woningen in de sociale huur worden getoetst. ‘Daardoor komt er trek in de schoorsteen.’

Nationaal akkoord

De afspraken moeten volgens Moerland worden vastgelegd in een nationaal akkoord waar alle betrokken partijen zich aan committeren. "Dat schept rust en vertrouwen waar de markt dringend behoefte aan heeft." Moerland ervaart, zo zei hij, steun voor zijn plannen bij de andere grootbanken, de toezichthouder en Bouwend Nederland. Hij daagde de politiek uit haar verantwoordelijkheid te nemen. Ook riep hij de gemeenten op de grondprijzen voor nieuwe woningen te verlagen.

GEEN REACTIES