Gedeeltelijk aflossingsvrij meest populaire hypotheekvariant

Ruim driekwart van de starters vindt een aflossingsvrije hypotheek in combinatie met andere hypotheekvormen aantrekkelijker dan een aflossingsvrije hypotheek op zichzelf.

Van de koopwoningbezitters heeft 70% een hypotheek met een aflossingsvrij gedeelte. Over dit aflossingsvrije gedeelte bouwt de helft van de mensen voor 51% tot 100% zelf vermogen op. Bij een minderheid (37%) van de mensen met een aflossingsvrij gedeelte bedraagt de aflossingsvrije som meer dan 50% van de totale hypotheekschuld. Ruim de helft (56%) van de respondenten vindt dat een geheel aflossingsvrije hypotheek teveel risico’s met zich meebrengt, onder starters is dat zelfs tweederde. Een ruime meerderheid van de consumenten is goed op de hoogte van de consequenties van een aflossingsvrije hypotheek.

Dat blijkt uit het ING Woonbericht. Verder blijkt dat consumenten slecht bekend zijn met de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen die per 1 augustus in werking treedt. Ruim de helft van de ondervraagden geeft na uitleg aan wel achter deze regeling te staan.

Huizenbezitters op zoek naar zekerheid

Dennis Noordervliet, directeur Marketing Hypotheken ING: “Wij merken dat huizenbezitters meer dan voorheen zoeken naar zekerheid. Steeds minder koopwoningbezitters zijn geneigd hun hypotheek over te sluiten en steeds meer van hen zouden bij het afsluiten van een hypotheek de rente voor een langere periode vastzetten. Bij afsluiten of oversluiten van een hypotheek zouden nog steeds de meeste mensen (25%) hun hypotheekrente voor tien jaar vastzetten. Het aantal consumenten dat hun hypotheek voor twintig jaar zou vastzetten is gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 (9% tegenover 14% nu). Bovendien bouwen sinds 2010 steeds meer koopwoningbezitters vermogen op om hun hypotheek na 30 jaar af te kunnen lossen. Bijna 60 procent bouwt nu vermogen op. Vooral de mogelijkheid om via (bank)sparen vermogen op te bouwen doet de vermogensopbouw toenemen.”

Veel consumenten onbekend met nieuwe Gedragscode

Op 1 augustus treden – voor de tweede keer dit jaar – nieuwe hypotheekregels in werking. Het maximale hypotheekbedrag mag dan niet meer 110 procent van de marktwaarde van de woning bedragen. Ook wordt het aflossingsvrije hypotheekgedeelte beperkt tot 50 procent van de marktwaarde van de woning, en moet het meerdere tijdens de looptijd worden afgelost of opgebouwd (de zogenaamde 50/50 regeling). Bijna de helft van de respondenten uit het onderzoek (46%) is onbekend met deze nieuwe regelgeving. Ruim drie op de vijf (61%) is niet bekend met de beperking van aflossingsvrije hypotheken. Consumenten oordelen verschillend over de noodzaak om aflossingsvrije hypotheken te beperken met de 50/50 regeling. Na uitleg geeft 55% van de ondervraagden aan achter deze regeling te staan. Een derde (32%) vindt dat de regeling moet blijven zoals deze is en 13% vindt zelfs dat de aflossingsvrije hypotheekvorm geheel moet worden verboden.

GEEN REACTIES