OvFD: dan liever renseignering van de adviesbeloning

Het ministerie overweegt de aftrek van advieskosten te schrappen tenzij de markt met een alternatief komt. OvFD heeft een panklaar voorstel.

Directeur Colinda Rosenbrand: “Als OvFD zijn wij voor behoud van fiscale aftrekbaarheid en de enige mogelijkheid om die fiscale aftrekbaarheid te handhaven is door een goed alternatief voor te stellen en dat hebben wij gedaan via ons voorstel ‘naar een werkbare renseignering van de fee bij lijfrenteverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsrenten’. Ook het ministerie geeft aan dat handhaving van de aftrekbaarheid dan bespreekbaar is.

Uit het rapport dat we inzake renseignering hebben opgesteld blijkt dat renseignering van de beloning van het intermediair goed kan worden ingeregeld, waarbij de extra administratieve lasten meevallen en zeker niet opwegen tegen het alternatief, namelijk afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid. De administratieve lasten zullen overigens nog lager worden, naarmate het proces verder ‘ingroeit’.

Verliezen we de fiscale aftrekbaarheid dan wordt advies voor lijfrente- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor consumenten een stuk duurder. Doel van het provisieverbod is om het voor de klant beter te maken, niet duurder. Als je advies duurder maakt, beperk je ook de toegang tot het advies. Als consumenten afzien van advies, heeft dit maatschappelijk negatieve gevolgen. Ook Kamerleden hebben tijdens de diverse Algemene Overleggen inzake de invoering van het provisieverbod aangegeven dat (minder draagkrachtige) consumenten niet de dupe mogen worden van het provisieverbod. Wij denken dat wij met ons voorstel tot renseignering een voor alle partijen goed en uitvoerbaar voorstel hebben neergelegd, waarmee de fiscale aftrekbaarheid van de advieskosten gehandhaafd kan worden.”

Zie ook: Aftrek advieskosten onzeker

GEEN REACTIES