OvFD blij met zichtbare verbetering hypotheekadvies

De OvFD wijst erop dat uit de rapportage Vervolgonderzoek Hypotheken van de AFM een positieve ontwikkeling op het gebied van verantwoorde kredietverlening blijkt. Het aandeel van verstrekte hypotheken dat op basis van een uitzonderingssituatie (explain) is geaccepteerd bij een overschrijding van de normen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) is aanzienlijk gedaald. Ook is de verhouding tussen het inkomen en de hoogte van de hypotheek (loan-to-income) verbeterd."

Op een paar aspecten is door een aantal financiële dienstverleners nog vooruitgang te boeken, maar het betreft hier zaken die veelal technisch van aard zijn. In die gevallen is het advies goed, maar is de onderbouwing of vastlegging van het advies onvoldoende duidelijk voor de AFM."

De AFM stelt dat de aangekondigde aanscherping van de regelgeving via het Toetskader Hypothecair Krediet toch noodzakelijk is om te waarborgen dat ook in nieuwe periode van hoogconjunctuur op verantwoorde wijze hypothecaire kredieten worden verstrekt. De OvFD roept de minister echter op om ? gezien de positieve uitkomsten van het onderzoek ? nieuwe maatregelen om overkreditering te voorkomen niet geïsoleerd, maar coherent, in samenhang met de totale woningmarktproblematiek, aan te pakken.

GEEN REACTIES