Overheid en toezichthouders belemmeren innovatie

Toenemende regeldruk, incidenten en druk van de toezichthouders slokken zoveel tijd op dat verzekeraars niet toekomen aan echte vernieuwingen.

Dat is de strekking van een artikel over de ‘innovatieparadox’ van Leo de Boer en Fred Treur, respectievelijk directeur en manager Algemene Beleidszaken van het Verbond van Verzekeraars.

“Dalende omzetten en kleinere marges. Logisch dat verzekeraars volop inzetten op productontwikkeling en innovatie. Toch? Niets is minder waar. Langetermijnontwikkelingen sneeuwen onder, onder meer doordat verzekeraars grote hoeveelheden wetten en regels moeten verwerken. Overheid en toezichthouder komen steeds meer op de stoel van de ondernemer te zitten.”

Het artikel is geschreven naar aanleiding van de workshop ‘De tien transformaties’, die De Boer leidde tijdens de DNB Verzekeringsmiddag. De auteurs blikken in het artikel terug op ontwikkelingen van de afgelopen jaren. En kijken vooruit naar de tien belangrijkste uitdagingen of transformaties waarvoor de verzekeringssector staat. Bij die vooruitblik kregen zij hulp van verzekeraars, die via een flitsenquête hun mening gaven over de belangrijkste trends.

Onderwerpen met kansen

De verzekeraars blijken de veranderingen in het distributiemodel als belangrijkste uitdaging zien. Denk aan het provisieverbod of de verkoop via internet. Ook kostenreductie (tweede plaats) vinden verzekeraars een belangrijk thema. De cultuurverandering (klantbelang centraal), neemt de derde plaats in, in de top 10. De Boer en Treur noemen het ‘opvallend’ dat vooral onderwerpen die op korte termijn spelen hoog scoren. “Begrijpelijk en menselijk, maar het is de vraag of dat goed is. Onderwerpen als de arbeidsmarkt, nieuwe risico’s en technologische innovatie bijvoorbeeld, scoren lager. Terwijl dit de onderwerpen zijn waar de kansen zitten.”

Plaats voor experimenten

Vraag is waarom de korte termijn voorrang krijgt. De oorzaak lijkt te vinden te zijn in de toenemende regeldruk, incidenten en druk van de toezichthouders. Een innovatieparadox: we willen vernieuwen, maar door verplichtingen op de korte termijn is daar geen tijd voor. Verzekeraars worden steeds meer ingeregeld. Het Verbond blijft dan ook zwaar inzetten op innovatie. Onder meer met het neerzetten van een innovatielab in 2014. Maar ook de toezichthouder en wetgever zou verzekeraars moeten aanmoedigen te zoeken naar marktkansen en innovaties. De Boer en Treur vragen zich af: “In een andere sector wordt gesproken over een ‘regelvrije zone om experimenteerruimte te creëren. Ook iets voor verzekeraars?”

GEEN REACTIES