Overdracht aandelen SNS Bank aan de Staat

De benoeming van Jan van Rutte als voorzitter van de Raad van Commissarissen en Maurice Oostendorp tot nieuwe directievoorzitter gaan vooraf aan het moment dat SNS REAAL haar aandelen SNS Bank N.V. zal overdragen aan de Nederlandse Staat.

Opsplitsing SNS REAAL

In de afgelopen periode is SNS REAAL gesplitst en VIVAT Verzekeringen verkocht.  “Voor SNS Bank N.V. breekt een nieuwe fase aan. Naast verdere commerciële groei komt het accent te liggen op verzelfstandiging en stakeholdermanagement.

De aanstellingen vinden plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank.

De definitieve samenstelling van de RvB en RvC van SNS REAAL wordt bekendgemaakt bij de overdracht van SNS Bank N.V.

GEEN REACTIES