Stijging hypotheekaanvragen naar gemiddeld 127%

In juli 2015 zijn er circa 22.400 unieke hypotheekaanvragen via het Hypotheken Data Netwerk (HDN) verzonden. In juli 2014 waren het er 17.300.

Het aantal van 22.400 is weliswaar lager dan in de maand juni 2015, maar deze daling wordt toegerekend aan:

  • de reguliere seizoensinvloed van de zomervakantie
  • het aanscherpen van de normen voor zowel de Nationale Hypotheek Garantie als van de algemene verstrekkingsnormen per 1 juli jl.

 

Ondanks deze zomerdip is het aantal aanvragen in juli 2015 circa 25% hoger dan het aantal van juli 2014.

De unieke hypotheekaanvragen over 2015 vertonen al met al een flinke stijging ten opzichte van de 3 voorgaande jaren. Tot en met juli 2015 heeft HDN ca. 175.000 unieke hypotheekaanvragen verzonden.  Dat is een stijging van circa 55% ten opzichte diezelfde periode in 2014 met ongeveer 113.000 unieke aanvragen. Ten opzichte van 2012 en 2013 is sprake van een stijging van circa 127%. Deze jaren lagen qua aantallen gemiddeld op 77.000.

Bron : HDN

GEEN REACTIES