Ouderen vaker slachtoffer van inbraak, zowel in de woning als online

Ouderen vaker slachtoffer van inbraak, zowel in de woning als online
© Pixabay

De dalende trend in het aantal woninginbraken is het minst sterk onder senioren. Dit betekent dat ouderen nu naar verhouding het vaakst slachtoffer zijn van een woninginbraak. Ook worden mensen van 75 jaar en ouder steeds vaker slachtoffer van cybercrime. Dit concludeert de Amsterdamse thuiszorgorganisatie Zuster Jansen na een analyse van de meest recente cijfers uit de Veiligheidsmonitor van het CBS.

In 2012 werd bij 65-plussers – naar verhouding – nog het minst vaak ingebroken. Destijds was ongeveer 1% van mensen uit deze leeftijdscategorie getroffen door een woninginbraak. Vijf jaar later was dit percentage licht gedaald, naar 0,9%. Maar in andere leeftijdscategorieën was de daling aanzienlijk groter, waardoor zij de oudste leeftijdsgroep passeerden.

Stijging van 52%
Bovendien hebben senioren steeds vaker te maken met digitale inbraken en andere online criminaliteit. Tussen 2012 en 2017 steeg het aantal gevallen van cybercrime bij 75-plussers met 52%, terwijl dit in alle andere leeftijdscategorieën stabiel bleef of zelfs daalde.

Oorzaken zijn o.a. de sterke stijging van het aantal ouderen dat gebruik maakt van digitale apparaten. Dit steeg van 34% in 2012 naar 68% in 2018. Daarnaast weten ouderen minder goed hoe zij hun online veiligheid moeten waarborgen. Zij hebben meer moeite om een phishingmail te onderscheiden van een echte mail van hun bank. Zuster Jansen pleit voor betere voorlichting, om te voorkomen te ouderen zich uit angst niet meer op het internet begeven.

Bron: Thuiszorgorganisatie Zuster Jansen

GEEN REACTIES