Oproep: neem NVGA-beloningsmodel als uitgangspunt

NVGA-voorzitter Michael de Nijs roept gevolmachtigden op geen grote afwijkingen overeen te komen met de aanbieders.

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de NVGA was de volmachtbeloning het belangrijkste agendapunt. Voorzitter Michael de Nijs riep de leden op het waardegerelateerde beloningsmodel van de NVGA als uitgangspunt te hanteren en geen grote afwijkingen in het model aan te brengen tijdens de onderhandelingen over de volmachtbeloning met de individuele volmachtgevers. “Het model kan daarmee groeien naar een zo gewenste marktstandaard.”

Verrichtingentarief

In het kader van de open norm passende volmachtbeloning streeft de NVGA ernaar ook een goed model voor een verrichtingentarief in de markt te brengen. Inmiddels heeft zij KPMG opdracht gegeven een uitgebreid onderzoek te starten en op basis daarvan te komen tot een verrichtingentarief dat passend is en uitlegbaar aan verzekerden.

De uitkomsten daarvan worden in juni verwacht.

GEEN REACTIES