Operationeel resultaat Achema stijgt fors, maar kosten eveneens

Operationeel resultaat Achema stijgt fors, maar kosten eveneens

Het operationeel resultaat van Achmea over de eerste zes maanden is uitgekomen op € 405 miljoen. Dat is € 165 miljoen (+69%) hoger dan dezelfde periode vorig jaar. De premies groeiden met € 1,5 miljard (+8%) naar € 19,9 miljard. Maar er is ook een stevige stijging van de kosten: die namen in vergelijking met een jaar geleden toe met 11%.

Bij Schade & Inkomen steeg het operationeel resultaat met € 61 miljoen. De totale schadelast was lager dan vorig jaar doordat grote weercalamiteiten in Nederland, zoals in 2022 de februaristormen, uitbleven in de eerste zes maanden van 2023.

Wel nam door de toegenomen verkeersintensiteit het aantal schades substantieel toe. Ook de kosten voor schadeherstel groeiden als gevolg van de inflatie. De combined ratio blijft met 91,3% sterk. De premies bij Schade & Inkomen groeiden met 4%, met name door groei in het zakelijke segment.

Zorg

Het operationeel resultaat van het Zorgbedrijf verbeterde met € 67 miljoen; het resultaat van Oudedagsvoorzieningen ging naar € 10 miljoen. Bij Zorg steeg de premie met 7% door hogere premies en een hogere vereveningsbijdrage.

Pensioen & Leven

Bij Pensioen & Leven daalde het operationeel resultaat echter naar € 134 miljoen, onder andere door hogere indexaties op pensioencontracten uit het service book.

Hypotheken

De hypotheekmarges namen toe en de hypotheekportefeuille groeide in de eerste zes maanden. Het hypotheekvolume van Achmea Bank steeg met € 1 miljard. In april kondigde Achmea een samenwerking aan met Munt Hypotheken. De verwachting is dat de komende drie jaren met Munt circa € 1,5 miljard extra hypotheken verstrekt gaan worden.

Beleggingen

Het rendement op de beleggingen verbeterde, doordat de financiële markten minder volatiel waren dan in 2022. “De maatschappelijke en economische context waarin we opereren blijft echter dynamisch en onzeker. Onder andere als gevolg van hoge inflatie en vaker voorkomende extreme weersomstandigheden”, aldus Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur.

Kostengroei

Aan de kostenkant is er ook een groei te zien, van 11%. Enerzijds komt dit door inflatie en groei. Anderzijds doordat er sprake is van strategische investeringen, hogere personeelskosten en kosten om te voldoen aan wet- en regelgeving. Het afgelopen half jaar investeerde Achmea bovendien in haar Customer Due Diligence programma.

De solvabiliteitsratio was eind juni 195%, dat is lager dan eind 2022 (209%). De daling wordt veroorzaakt door sterk toegenomen zorgkosten en een hoger eigen risico op de herverzekeringen. Tetteroo: “Per 1 juli dit jaar verlengden we onze eigen herverzekeringsdekking. We zien dat de premies stijgen en de voorwaarden wijzigen, mede als gevolg van de wereldwijd toenemende klimaatgerelateerde schades en inflatie. Dat heeft niet alleen gevolgen voor ons eigen risico bij herverzekering maar beïnvloedt ook de kostprijs van onze verzekeringen.”

Bron: Achmea

 

 

 

GEEN REACTIES