Nieuwe pensioenvorm flexwerkers

Flexwerkers van Randstad en Tempo-Team krijgen een nieuwe pensioenformule die leeftijdsafhankelijk is, de zogenaamde collectieve Life Cycle-aanpak. Bij deze vorm worden per leeftijdsgroep andere beleggingsmixen gekozen. Stichting Pensioenfonds Flexsecurit Jan Bertus Molenkamp, directeur fiduciair management bij Kempen Capital Management is blij met de keuze van Stichting Pensioenfonds Flexsecurity: "De recente crisis heeft het belang van risicomanagement benadrukt. Met ´Life Cycle´ als uitvoeringsvorm kan het beleggingsbeleid van een deelnemer beter worden afgestemd op zijn risicoprofiel en de daaraan gekoppelde pensioenambitie. In de voorjaarseditie 2010 van het International Journal of Pension Management heeft Dirk Broeders van de DNB samen met David Rijsbergen dit recentelijk ook nader toegelicht. Wij verwachten dat de komende jaren meer partijen voor een dergelijke aanpak zullen kiezen, waarbij naast het risicomanagement en vermogensbeheer de afstemming met de uitvoerder van de administratie essentieel is."

GEEN REACTIES