Ook NHG ziet afname van het aantal leningen voor aankoop

Het aantal leningen met NHG voor de aankoop van een woning is in het derde kwartaal afgenomen en datzelfde gaat gebeuren met leningen voor verbouwingen.

Deze afname komt door de lagere vraag naar koopwoningen. Hierdoor vinden er in alle segmenten van de woningmarkt minder transacties plaats. Wel was sprake van een toename van het aantal woningverbeteringen die zijn gefinancierd met NHG. Algemeen directeur Karel Schiffer: “Deze ontwikkeling is in lijn met de afgenomen verhuisbereidheid. Huishoudens die nu niet verhuizen lijken er momenteel voor te kiezen hun woonwensen in hun huidige woning te realiseren.”

Deze opleving behoort nu echter ook tot het verleden. De tijdelijke verlaging van de BTW-tarieven op de arbeidskosten van verbouwingen liep tot 1 oktober. Mensen die verbouwingsplannen hadden, hebben die inmiddels laten uitvoeren.

In het derde kwartaal van 2011 zijn 23.300 leningen met NHG afgesloten voor de aankoop van een woning. Een jaar eerder waren dat er nog 25.600. Een toename toont het aantal ingediende verliesdeclaraties. In het derde kwartaal werd 458 een beroep gedaan op het Waarborgfonds tegen 381 maal in dezelfde periode in 2010.

Opvallend is de toename van de gemiddelde hoogte van het schadebedrag met circa 10%. Dit wordt mede veroorzaakt door de negatieve prijsontwikkeling van koopwoningen. Hierdoor neemt de loan-to-value van een hypotheek toe en daarmee ook het gemiddelde verliesbedrag per woning.

Een andere oorzaak van de toegenomen hoogte van het gemiddelde schadebedrag is de stagnatie op de woningmarkt. Door gemiddeld langere verkooptrajecten lopen ook de achterstanden langer op. Dit beïnvloedt het gemiddelde verlies.

GEEN REACTIES