Onzekerheid frustreert woningmarkt en schaadt economie

Het is van groot belang dat aan woningeigenaren duidelijkheid wordt geboden, luidt de boodschap van het Verbond aan het Catshuisberaad.

De onzekerheid op de woningmarkt is zeer schadelijk voor de Nederlandse economie en de bouwsector. Dat concludeert het Verbond van Verzekeraars uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van het GfK in opdracht van het Verbond onder ruim 1.100 woningeigenaren die financieel beslisser zijn in het huishouden.

In het onderzoek geeft 15 procent van de ondervraagden aan te willen verhuizen en 11 procent zijn huis te willen verbouwen, maar daarvan af te zien vanwege de huidige financiële situatie. “De problemen op de woningmarkt zijn vooral een vertrouwenskwestie, blijkt ook weer uit dit onderzoek”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars.

Het GfK-onderzoek toont aan dat woningbezitters zich grote zorgen maken over de houdbaarheid van de de hypotheekrente-aftrek in de huidige vorm. 48 procent is het eens met de stelling ‘Ik maak mij zorgen over mogelijke veranderingen in het hypotheekstelsel’. 30 procent verwacht veel tot erg veel problemen als gevolg van bezuinigingen op het gebied van de eigen woning. Deze bezuinigingen zullen volgens de respondenten die problemen verwachten, zorgen voor minder koopkracht (39 procent vreest daarvoor) of een waardedaling van de woning (35 procent).

Het onderzoek komt vlak voor een belangrijk overleg in de Tweede Kamer over de stagnerende woningbouw en te midden van het Catshuisberaad over tussentijdse bezuinigingen en hervormingen. Het is volgens het Verbond van groot belang dat aan woningeigenaren duidelijkheid wordt geboden. Lange-termijnzekerheid is het vertrouwensfundament onder de woningmarkt. Ad hoc maatregelen met negatieve effecten voor koopkracht, huizenprijzen en economie moeten volgens het Verbond daarom worden vermeden.

Wat het Verbond betreft komt er een stimulerend beleid voor vermogensopbouw om de financiering van woningen minder afhankelijk van leningen te maken. Vermogensopbouw via de eigen woning is volgens het Verbond ook belangrijk met het oog op toekomstige pensioen- of zorgkosten. De spaarhypotheek en Kapitaalverzekering Eigen Woning kunnen bij zo’n aanpak een nuttige rol blijven spelen, meent het Verbond. Dit sluit aan bij de wensen van klanten: 34 procent ziet deze hypotheekvorm als de meest ideale manier om de schuld geheel af te lossen. Van de respondenten met zo’n hypotheek geeft 48 procent aan de schuld helemaal af te lossen, 52 procent gedeeltelijk.

Algemeen directeur Weurding: “Wij bepleiten een brede aanpak, waarvoor de voorstellen die 22 hoogleraren onder leiding van Bovenberg onlangs hebben gedaan wat ons betreft een goede basis vormen. Voorkomen moet worden dat met incidentenpolitiek de vertrouwenscrisis op de woningmarkt zich verdiept. Om die reden is het ook essentieel dat de eerbiedigende werking van bestaande hypotheken wordt gegarandeerd”.

GEEN REACTIES