Ontwerpen certificatie- en inspectieschema╚s brandbeveiliging gepubliceerd

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft de ontwerpen voor diverse certificatie- en inspectieschema╚s voor brandbeveiliging gepubliceerd. De markt kan zich nu voorbereiden op invoering van de definitieve schema´s in de loop van 2011.

Vanaf januari 2010 hebben het CCV, VEBON, Uneto-VNI, NOVB-VSI, brandweer, verzekeraars, afnemers en de certificatie- en inspectie-instellingen intensief samengewerkt aan de nieuwe certificatie- en inspectieschema´s.

 • Certificatieschema voor onderhoud van blusmiddelen (REOB 2010)

  Het certificatieschema REOB 2010 vervangt het schema REOB 2008. Samen met de branchevereniging en de certificatie-instellingen is er een nieuw schema tot stand gekomen waarin de nadruk ligt op kwaliteitsverbetering en toepasbaarheid.

 • Ontwerp-certificatieschema´s voor brandmeldinstallaties(BMI 2010)

  De drie nieuwe ontwerp-certificatieschema´s voor leveranciers, installateurs en onderhoudsbedrijven vervangen de bestaande CCV-regeling Brandmeldinstallaties 2002.

 • Ontwerp-certificatieschema´s Vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB-systemen)

  Deze twee nieuwe ontwerp-certificatieschema´s, voor leveranciers en onderhoudsbedrijven, bieden in de toekomst een alternatief voor de bestaande regeling LPS 1233 van certificatie-instelling LPCB.

 • Ontwerp-inspectieschema´s

  Inspectieschema´s worden vooral toegepast om de onderlinge samenhang van verschillende installaties, bouwkundige voorzieningen en organisatorische maatregelen te beoordelen.

GEEN REACTIES