Omzet in vermogensopbouw bij levensverzekeraars daalt met 50%

Steeds meer consumenten kiezen voor banksparen in plaats van vermogensopbouw bij een verzekeraar. DNB: “Wachten op betere tijden is geen optie”.

In haar Nieuwsbrief Verzekeren van februari 2013 constateert DNB dat levensverzekeraars kampen met een gebrek aan vertrouwen van de consument en een sterke terugval van de verkoop van hun producten. “Dat vraagt om een aanpassing van de strategie en het bedrijfsmodel. DNB verwacht dat verzekeraars hier voortvarend mee aan de slag gaan.”

De toezichthouder erkent dat levensverzekeraars niet stil zitten: “Gelukkig zien we dat steeds meer verzekeraars de uitdagingen vertalen in concrete plannen en een strategie formuleren om op lange termijn rendabel te blijven. DNB gaat graag met verzekeraars in gesprek over deze dilemma’s en de aanpak daarvan.”

En: “Verzekeraars hebben belangrijke stappen gezet om het vertrouwen terug te winnen. Bijvoorbeeld met een initiatief als VerzekeraarsVernieuwen, een platform waarop ervaringen worden verzameld met het centraal stellen van het klantenbelang.”

Maar ondanks dat – zo constateert DNB – is het tij is nog niet gekeerd. “Verzekeraars moeten langdurig laten zien dat ze hun klanten serieus nemen. Verzekeraars hebben grofweg twee manieren om te overleven in een structureel kleinere markt: groeien op andere markten of efficiënter gaan werken. In Nederland zijn de groeimogelijkheden voor levensverzekeraars op andere markten beperkt; het potentieel is veel minder groot dan de daling op de markt voor individuele verzekeringen.

Zo groeit de markt voor collectieve pensioenen wel omdat pensioenfondsen worden geliquideerd, maar deze markt is niet groot genoeg om de teruggang op de particuliere markt te compenseren. Het betekent dat een levensverzekeraar die claimt het hoofd boven water te houden door te groeien, met een overtuigend verhaal moet komen. Die verzekeraar moet aantonen zich te onderscheiden van concurrenten die eveneens azen op de markt voor collectieve pensioenen of bankspaarproducten.

Kosten besparen is een andere manier om de bedrijfsvoering aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. In de praktijk blijkt het lastig om te snijden in de kosten. Verzekeraars die deze koers varen, moeten concreet laten zien hoe ze efficiënter gaan werken.”

GEEN REACTIES