OBV introduceert bossenaansprakelijkheidsverzekering

Vanaf 2012 kunnen particuliere boseigenaren via Onderlinge Bossenverzekering Maatschappij (OBV) U.A. een bossenaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

De bossenaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor particuliere boseigenaren in Nederland die alleen, aan bosbeheer gerelateerde, inkomsten uit het bos halen. De verzekering is niet bestemd voor NSW B.V.’s, stichtingen, verenigingen, bedrijven en maatschappen.

De verzekering dekt ondermeer personen- en zaakschade en aansprakelijkheid jegens onbetaalde krachten, zoals vrijwilligers en stagiaires. De particuliere boseigenaar is gehouden aan de preventieadviezen, die door het Bosschap zijn beschreven in de brochure ‘Aansprakelijkheid in bos en natuur (versie 1 juli 2010), een wegwijzer voor eigenaren en beheerders’.

De aansprakelijkheidsverzekering voor boseigenaren heeft OBV samen met de Samenwerkende Onderlinge Verzekeringmaatschappij SOM U.A. ontwikkeld. OBV draagt zorg voor de acceptatie, polisafgifte en incasso. SOM draagt als verzekeraar/risicodrager zorg voor de schadebehandeling.

Om de bossenaansprakelijkheidsverzekering af te kunnen sluiten heeft de particuliere boseigenaar minimaal een branddekking voor zijn bosareaal bij OBV nodig. De jaarpremie bedraagt € 75,= .

De verzekering vergoedt maximaal € 500.000,= per aanspraak. Per verzekeringsjaar wordt maximaal twee keer het verzekerde bedrag per aanspraak uitgekeerd. Alle verzekerden gezamenlijk kunnen maximaal € 2.500.000,= claimen. Daarboven worden schade-uitkeringen pondspondsgewijs gekort.

Het eigen risico bedraagt standaard € 500,= per aanspraak; tenzij niet is voldaan aan de checklist en het protocol van het Bosschap. Dan geldt een eigen risico van 10% van het vastgestelde schadebedrag met een minimum van € 2.500,= en een maximum van € 50.000,= per aanspraak.

Bovenop de premie betaalt een boseigenaar eenmalig € 12,50 poliskosten en 9,7% assurantiebelasting.

GEEN REACTIES