Notarissen dienen Wetsvoorstel Levenstestament in

Het wetsvoorstel beoogt het levenstestament en het onlangs door de KNB geopende Centraal Levenstestamenten Register (CLTR) in het burgerlijk recht te verankeren.

“De regering moet niet alleen met de mond belijden dat burgers meer verantwoordelijkheid voor zich zelf moeten nemen, maar zij moet ook zorgen voor een goede wettelijke basis!” dat zegt EPN-bestuurder Aniel Autar vandaag tijdens een landelijk symposium over wilsonbekwaamheid. Hij hekelt de laksheid van de Nederlandse overheid uitvoering te geven aan een aanbeveling van het Comité van ministers van de Europese Unie. ‘Steeds meer ondernemers en oudere mensen, hebben de behoefte een regeling te treffen met betrekking tot hun lijf, leven en vermogen voor het geval zij bijvoorbeeld een hersenbloeding krijgen of dementeren. Het is vreemd dat de regering dit signaal niet serieus neemt”.

Het levenstestament is een notariële akte, die gebruikt kan worden tijdens een periode waarin iemand zelf niet langer in staat is om beslissingen te nemen. De in de akte opgenomen regeling biedt de mogelijkheid, om zoveel mogelijk buiten de rechter om, namens een wilsonbekwame op te kunnen treden. Mocht de rechter wel bij de situatie betrokken raken, dan maakt de akte het voor de rechter makkelijker om besluiten te nemen.

Federatie Financieel Planners (FFP) en de specialisten van Schretlen & Co, onderdeel van de Rabobank Groep, onderschrijven het belang van het levenstestament. 
“Wij vinden het belangrijk dat onze leden bij het opstellen van een financieel plan wijzen op alle andere relevante zaken, dus ook op de problemen die kunnen ontstaan ingeval van wilsonbekwaamheid”, aldus FFP-directeur Marjan van Kasteren. “Banken en vermogensbeheerders zien ook de grote voordelen van het EPN-levenstestament. Het feit dat er sprake is van een notariële akte met de wensen en bedoelingen voor de situatie dat een cliënt wilsonbekwaam is, geeft duidelijkheid”, zegt Jan van het Hof van Schretlen.

Wetsvoorstel

De notariële specialistenvereniging presenteert tijdens het symposium ook het Wetsvoorstel Levenstestament. Autar: “Met dit wetsvoorstel willen wij het de wetgever makkelijk maken. Het wetsvoorstel beoogt namelijk het levenstestament en het onlangs door de KNB geopende Centraal Levenstestamenten Register (CLTR) in het burgerlijk recht te verankeren. Dat kan het voor een grote groep particulieren eenvoudiger maken om een regeling te treffen. Bovendien kan de wetgever hiermee aan de Europese aanbeveling voldoen. De regering en Tweede kamer zijn nu aan zet. Meer kunnen wij echt niet doen.”

GEEN REACTIES