NOPD omarmt beperking pensioenopbouw

De NOPD constateert dat in het Regeerakkoord de grote pensioenthema’s onaangeroerd blijven, maar vindt opbouwbeperkingen niet onlogisch.

Een visie op pensioen wordt goed verborgen gehouden. Echter, met één bekritiseerde maatregel is weinig mis: het beperken van de pensioenopbouw. Aldus de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD).

De NOPD deze aanbeveling al opgenomen in het Herfststatement. De norm voor het met fiscale ondersteuning opbouwen van een ouderdomspensioen (zonder nabestaandenpensioen) kan in (middelloon)pensioenregelingen naar beneden worden bijgesteld naar 1,5% per dienstjaar. De NOPD deed die aanbeveling in de vaststelling dat de ‘aloude’ 70%-norm uit het kostwinnerstijdperk stamt en achterhaald is. Echter, het Witteveen-kader, de wettelijke regeling waarbij fiscaal aantrekkelijk sparen voor het pensioen mogelijk wordt gemaakt, wordt nog altijd op deze 70%-norm gebaseerd, zonder rekening te houden met tweeverdienerschap.

“Het maximale jaarlijkse percentage voor pensioenopbouw gaat het duo Rutte/Asscher verlagen tot 1,75% van het pensioengevend loon bij middelloonregelingen. Na (slechts) 40 jaar werken kunnen werknemers dan nog altijd een pensioen opbouwen van 70% van hun gemiddelde loon. Het opbouwpercentage bij eindloonregelingen wordt maximaal 1,5%. Zo verkleinen de regeringspartijen de opbouw vanaf 2014 niet met 0,1% – zoals al was besloten – maar in één klap met 0,5%.

Daarbovenop komt de maatregel om sparen voor een aanvullend pensioen boven een inkomen van € 100.000 (drie keer modaal) niet langer fiscaal te faciliteren. Dit alles geldt voor zowel pensioenopbouw in de tweede als de derde pijler (individuele lijfrenteopbouw).

De NOPD acht deze beperkingen niet onlogisch: alleen zo kan pensioen betaalbaar blijven. Mensen wijzen intussen op het korte-termijngewin ten koste van (meer) inkomsten op lange termijn. Dat heeft te maken met de omkeerregel: pensioenpremies die nu de belastingbetaling beperken leiden later tot uitkeringen waarover dan belasting moet worden betaald. Die redenatie is te volgen, maar als pensioenfondsen blijven korten, blijft er van die uitgestelde belastinginkomsten steeds minder over. En de nood is nu hoog.

Kritiek

NOPD heeft ook kritiek: “Het Regeerakkoord zwijgt over de problemen bij de collectieve pensioenregelingen. Anders dan de jongerenafdeling van de VVD spreekt voorman Mark Rutte niet over afschaffing van verplichte deelname aan bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen. Terwijl keuzevrijheid voor werkgevers keihard nodig is voor enerzijds meer marktwerking en anderzijds behoud van voldoende solidariteit, inclusief betrokkenheid van jongeren. Zo zal ook de doorsneepremie moeten sneuvelen, onder meer vanwege de groei van het aantal zzp’ers maar vooral omdat de vergrijzing een te grote druk legt op jongeren.”

Aftrekbaarheid advieskosten

“Dat de onderhandelingsdelegaties rijker waren aan boekhouders dan aan visionairs blijkt tot slot uit het schrappen van de fiscale aftrekbaarheid van bepaalde advieskosten. In het Herfststatement pleitte de NOPD nog voor het aftrekbaar houden van advieskosten voor pensioendoeleinden en financiële planning tegen een (vlaktaks) 30%-tarief: ‘Beter een goed advies dan een verkeerde keus voor je oudedag!’ Bovendien zal een fiscale stimulans – zo blijkt uit internationaal onderzoek –de efficiency bevorderen.”

GEEN REACTIES