NOPD: doorsneepremie moet sneuvelen

Doorat er steeds meer zzp-ers/freelancers/kortdurende en flexibele arbeidsrelaties komen, moet de doorsneepremie sneuvelen.

In haar Lentestatement zwaait de NOPD lof toe naar staatssecretaris Klijnsma: “De Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen is blij met de ambitie en voortvarendheid die het kabinet toont bij het onderwerp pensioen.” Al nuanceert zij dat door de plannen overambitieus en daarom niet echt realistisch te noemen. “Maar goed, de wil en de ideeën zijn er gelukkig.”

De kritische kanttekeningen hebben betrekking op het zzp-pensioenfonds (“dat eigenlijk gewoon een lijfrentefonds is”) en de APF (“Het is maar de vraag of een Algemeen Pensioenfonds nu echt nodig is en of dat het ‘gat’ gaat vullen tussen een eigen ondernemingspensioenfonds en de commerciële verzekeraar/PPI”). Ook over de netto-lijfrentefaciliteit is NOPD niet te spreken: “Deze ontwikkelingen zien wij niet als verbetering van het pensioenstelsel. Afgezien van de vraag of er veel gebruik van gemaakt gaat worden.”

Doorsneepremie

Over de doorsneepremie zegt het Lentestatement:

“Maar het belangrijkste aandachtspunt zijn natuurlijk de doorsneepremie en de bijbehorende verplichtstelling. Nu het CPB heeft geconstateerd dat er een grote mate van overdracht van jong naar oud, van weinig naar veel verdienend en van laag naar hoog opgeleid in de doorsneepremie zit, moet met de wetenschap dat er – of we dat nu leuk vinden of niet – steeds meer ZZP’-ers/freelancers/kortdurende en flexibele arbeidsrelaties komen, de conclusie wel zijn dat de doorsneepremie moet sneuvelen.

Dat zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de huidige verplichtstelling.

De oplossing ligt wellicht in een (minimale) pensioenplicht, waardoor de uitvoeringsverplichtstelling overboord kan. Eigenlijk denken wij dat iedereen het daar ook wel over eens is.

Alleen hóe daar te komen, dat is het probleem. Maar dát werknemers en overige pensioengerechtigden steeds meer eigen verantwoordelijkheid willen en aankunnen en individuele keuzes willen en moeten maken, is volgens ons een gelopen race.”

GEEN REACTIES