Legal breidt materiaal profilering onafhankelijk advies uit

Legal & General heeft een digitale overzichtsbrochure uitgegeven met materialen die financieel adviseurs kunnen gebruiken om hun onafhankelijkheid te profileren.

Algemeen directeur drs. Arno Dolders: “Door het ontbreken van een level playing field en door het verbod op provisie neemt de gebonden advisering toe. Banken concurreren op de prijs van het advies met de onafhankelijk adviseur. Prijzen, waarover de AFM zich al meerdere keren negatief heeft uitgelaten als zijnde onvolledig of niet controleerbaar. De consument, die voor het eerst geconfronteerd wordt met betaald advies, is door niemand gewezen op de waarde van onafhankelijk advies. Dit kan ertoe leiden dat hij onbewust onbekwaam kiest voor een gebonden adviseur. Een keuze, die de consument allicht niet zou maken als hij goed geïnformeerd zou zijn. In onze visie vervullen juist onafhankelijk financieel adviseurs een belangrijke rol bij de bewustwording van klanten om hun financiële toekomst veilig te stellen. De onafhankelijk adviseur doet er verstandig aan om zijn unieke rol en zijn toegevoegde waarde voor de klant nog beter uit te dragen”. Legal & General ontwikkelt regelmatig materiaal voor financieel adviseurs dat men in dit kader kan gebruiken.

Overzichtsbrochure

Legal & General heeft een overzichtsbrochure gemaakt van het materiaal dat op dit moment beschikbaar is.

Het betreft onder meer brochures, posters, stickers en videofilms. Al het materiaal is neutraal. Er wordt dus nergens verwezen naar Legal & General. Het materiaal is voor adviseurs tegen kostprijs verkrijgbaar.

Ruim 500 bestellingen

Sinds Legal & General vorig jaar is gestart met het aanbieden van materialen waarmee het intermediair haar onafhankelijkheid kan profileren zijn er meer dan 500 bestellingen geplaatst. Belangstellenden kunnen kennis nemen van het materiaal via de website voor adviseurs van Legal & General.

GEEN REACTIES