NOPD: Bodem sociale zekerheid is bereikt

Door de verdere beperking van de sociale zekerheid, de AOW en de ANW is de bodem bereikt, zeker omdat veel pensioenregelingen nog slechts een risico-nabestaandenpensioen kennen.

NOPD-voorzitter Theo Gommer heeft er de laatste tijd in zijn tweets geen geheim van gemaakt weinig bezwaren te zien in het inperken van het Witteveenkader. Deze visie is ook terug te vinden in het HerfstStatement van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Anders dan veel andere organisaties noemt de NOPD de inperking “niet onoverkomelijk”. Ook bij 1,75% kan een voldoende goed pensioen worden opgebouwd. Althans – voegt NOPD daaraan toe – “bij voldoende dienstjaren en indexatie van opgebouwde rechten”. En het zijn juist die randvoorwaarden waar anderen grote vraagtekens bij plaatsen. Aan voldoende indexatie heeft het de laatste jaren in elk geval bij een niet onbelangrijk deel van pensioengerechtigden en pensioendeelnemers ontbroken. En ook over de (on)mogelijkheid om het aantal benodigde dienstjaren te halen zijn al boekenkasten vol geschreven.

Vindt de regering dus wat het Witteveenkader betreft de NOPD aan haar zijde, anders is dat bij de pensioenbijspaarregeling: “Wij adviseren met klem de pensioenpraktijk niet met dit gedrocht te belasten.”

Keuzes

Wel moet, aldus NOPD, het opgebouwde pensioen zeker zijn, of moeten deelnemers voor zekerheid kunnen kiezen. “Daar waar eigen verantwoordelijkheid nodig is, moeten keuzes gemaakt kunnen worden. Het Financieel ToetsingsKader moet dan zodanig zijn ingericht, dat hierop gestuurd kan worden. De nieuwe beoogde ‘reële ambitieovereenkomst’ draagt daaraan niet (voldoende) bij. De vraag is ook of hierover voldoende begrijpelijk gecommuniceerd kan worden.”

“Op z’n minst dubieus”, noemt NOPD het feit dat staatssecretaris Klijnsma de Wet versterking bestuur pensioenfondsen heeft aangegrepen om DNB te vragen niet toe te zien op de naleving van de Wet Koser Kaya (gepensioneerden in pensioenfondsbesturen).

Sociale zekerheid

“Naast de beperkingen in de 2e pijler, die ook worden doorgevoerd in de 3e pijler, zien wij een nog verdere beperking van de sociale zekerheid, de AOW en de ANW. Hiermee is de bodem bereikt. Zeker nu veel pensioenregelingen nog slechts een risico-nabestaandenpensioen kennen. Het SCP constateert dat de AOW voldoende bestaansminimum garandeert: wij betwijfelen of dat anno 2013 echt zo is.

De NOPD is voorts voorstander van betere, met werknemers vergelijkbare mogelijkheden voor pensioenopbouw door zzp’ers, waarbij ook de bescherming bij faillissement goed geregeld moet worden.”

Afschaffing gouden handdruk

De afschaffing van de gouden handdruk is louter een budgettaire aangelegenheid. NOPD wil deze regeling handhaven omdat daarmee de mogelijkheid wordt geboden om een eigen zaak te starten. Deze faciliteit voorziet wel degelijk in een goede behoefte, juist in deze economische tijden.

Onvoldoende visie

Evenals in het LenteStatement verwijt NOPD de wetgever ook nu “onvoldoende beleid en visie” te ontwikkelen. “Die fundamentele kritiek blijft overeind. Het blijven ad hoc maatregelen met weinig consistentie tussen Financiën en Sociale Zaken. Den Haag moet zich minder gelegen laten liggen aan de mening van subjectief belanghebbenden. En de rol van DNB en de AFM moet uiteraard beperkt blijven tot toezichthouder en niet doorschieten naar die van beleidsbepaler.”

GEEN REACTIES