Nol Monster nieuwe Ombudsman

Nol Monster volgt per 1 oktober a.s. Jan Wolter Wabeke op als Ombudsman Financiële Dienstverlening. Monster is sinds 2007 als substituut-ombudsman verbonden aan Kifid en bemiddelt met name in de klachtendossiers op het gebied van effectendienstverlening.Mr. A.C. Monster is sinds 1997 vice-president van de rechtbank van Haarlem. Hij is eveneens lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Epilepsie-instellingen Nederland. Hij studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Van 1968 tot 1982 was hij politieofficier in Den Haag. Hierna was hij van 1982 tot 1992 als rechter werkzaam bij de rechtbank in Amsterdam. Van 1992 tot 1994 was hij vice-president van de rechtbank in Haarlem en fungeerde van 1994 tot 1997 als hoofdofficier van justitie in de politieregio Zaanstreek-Waterland. Vanaf 1997 is hij werkzaam als vice-president van de rechtbank van Haarlem. Daarnaast is hij vice-voorzitter van de Kamer van Toezicht op Notarissen in het arrondissement Haarlem en als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Epilepsie-instellingen Nederland. Per 1 april 2007 is hij aangetreden als Substituut Ombudsman Financiële Dienstverlening.Na 10 jaar in touw te zijn geweest als ombudsman in de financiële dienstverlening is de heer Wabeke benoemd als raadsheer in het gerechtshof Den Haag. Hij zal de nieuwe functie combineren met de nevenfuncties van bestuursvoorzitter van de Design Academy en lid van de Raad van toezicht van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven.

GEEN REACTIES