NN ziet bedrijfsresultaat kelderen, verhoogt wel dividend met 12%

NN ziet bedrijfsresultaat kelderen, verhoogt wel dividend met 12%
© NN Group

Het bedrijfsresultaat Van NN Group daalde van € 2.036 miljoen over 2021 naar € 1.743 miljoen over 2022. De afname was grotendeels het gevolg van de verkoop van vermogensbeheerder NN Investment Partners, lagere operationele resultaten bij de Nederlandse schadetak, waardeverminderingen van buitenlands onroerend goed en een lagere investeringsmarge.

Het nettoresultaat over heel 2022 bedroeg € 1.562 miljoen; een halvering ten opzichte van de € 3.278 miljoen in 2021. Over de tweede jaarhelft is dit zelfs negatief: € -444 mln; tweede helft 2021 bedroeg dit nog 1.864 mln.

Meevaller is dat de Nederlandse schadetak een sterke combined ratio rapporteerde van 95,4%. Dit is voornamelijk te danken aan verbeterde resultaten op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen – die wel deels teniet werden gedaan door lagere resultaten bij P&C (property & casualty).

Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio zakte het afgelopen jaar van 213 naar 197 procent, maar wordt door NN Group nog steeds als sterk gekwalificeerd. Het cijfer geeft “voldoende financiële flexibiliteit en stelt ons in staat solide kapitaalrendementen te blijven leveren aan aandeelhouders, aldus CEO David Knibbe bij de presentatie van de jaarcijfers.

Het totale dividend op aandelen komt voor 2022 op € 2,79 per aandeel, een stijging van 12% ten opzichte van 2021. In lijn met het kapitaalteruggavebeleid kondigde Knibbe ook een nieuwe aandeleninkoop aan voor een bedrag van 250 miljoen euro.

Nederlandse activiteiten

Het bedrijfsresultaat van Leven in Nederland bedroeg € 447 miljoen; lager dan de € 466 miljoen in de tweede helft van 2021, ook dit is een weerspiegeling van een lagere investeringsmarge.

Bij Netherlands Life werd in de tweede helft van het jaar een netto premie-inkomen aangetrokken van € 1,1 miljard in het pensioenbedrijf met beschikbare premies. NN Bank en Woonnu hebben in 2022 voor € 8,7 miljard aan nieuwe hypotheken verstrekt.

De bedrijfsresultaat in P&C daalde naar € 98 miljoen (van € 122 miljoen in de tweede helft van 2021). Dit werd o.a. veroorzaakt door de overstromingen in Nederland en België in juli 2021 en door extra voorzieningen die moesten worden getroffen voor de potentiële impact van hogere inflatie en voor letselschadeclaims. De portefeuille Brand rapporteerde een gunstige schadeontwikkeling.

Het bedrijfsresultaat van het herverzekeringsbedrijf steeg tot € 1 miljoen; tweede helft 2021 was dit nog negatief (€ -7 miljoen) vanwege claims in verband met de overstromingen in juli 2021.

NN Bank

Het bedrijfsresultaat van het Bankbedrijf daalde van € 55 miljoen in de tweede helft van 2021 tot € 49 miljoen, voornamelijk door hogere kosten voor compliance en investeringen in digitalisering. In november 2022 werd NN Bank de online directe distributeur van de schadeproducten in Nederland. Dit creëert synergie door geïntegreerde marketing, klantenservice en IT-gerelateerde activiteiten.

Bron: NN Group

GEEN REACTIES