Nieuwe Wft-module Pensioen

In opdracht van het Ministerie van Financiën start het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) de ontwikkeling van een nieuwe module Wftpensioen. Met deze module worden de deskundigheidseisen van pensioenadvisering, voor zover ge De inhoud van de module Wft-pensioen is van toepassing op pensioenadvisering voor zover dit gereguleerd is in de Wet op het financieel toezicht. Dit betekent dat de pensioenmodule toeziet op de deskundigheidseisen voor pensioenregelingen uitgevoerd door verzekeraars. De Wft-module pensioen heeft geen betrekking op de overige pensioenregelingen (bedrijfstak-, beroeps- en ondernemingspensioenfondsen). Deze vallen onder de Pensioenwet en niet onder het bereik van de Wft en het daarbinnen functionerende Wft-deskundigheidsbouwwerk.Werkgroep Het CDFD formeert op korte termijn een werkgroep onder het voorzitterschap van Lourens van der Linden, die zich gaat bezighouden met de ontwikkeling van de eind- en toetstermen. Door de introductie van een aparte module Wft- Pensioen zullen de modules Wft-Levensverzekeringen cq. Wft- Volmacht Leven mogelijk verlicht worden.

GEEN REACTIES