Meer mogelijkheden om merknamen van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen te gebruiken

Er komen meer mogelijkheden om merknamen van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen te gebruiken in de informatie aan deelnemers. Dat heeft het kabinet vandaag besloten op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De huidige wetgeving kent hiervoor beperkingen. Die belemmeren de informatievoorziening aan de deelnemers. Het kabinet acht deze situatie onwenselijk.

Allereerst kunnen verzekeraars en banken de deelnemers aan verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen straks informeren over financiële producten die naast het aanvullende pensioen mogelijk zijn, waarbij ze de naam van het fonds mogen noemen.

Daarnaast mogen de bedrijven die pensioenregeling voor een bedrijfstak in de praktijk uitvoeren (uitvoeringsbedrijven), straks bij het werven van het nieuwe klanten ook zeggen voor welke fondsen ze werken. Ten slotte wordt verduidelijkt dat de naam van het pensioenfonds straks ook gebruikt mag worden bij enkele andere zaken, zoals personeelsadvertenties van het uitvoeringsbedrijf.

GEEN REACTIES