Nieuwe UPO-modellen 2011 beschikbaar

OPF, VB en het Verbond hebben op de gezamenlijke website van de pensioenkoepels en het Verbond nieuwe UPO-modellen voor 2011 gepubliceerd. Het betreft de modellen voor actieven, einde deelneming en gewezen deelnemers. Bovendien zijn de bijbehorende handleidingen geactualiseerd. Ook is er een nieuw document met veelgestelde vragen beschikbaar.

De UPO-modellen 2011 voor beroepspensioenregelingen volgen eind september. De overige modellen voor inkomensverzekeraars (alleen arbeidsongeschiktheidspensioen en WGA-hiaatverzekering en WIA-bodemverzekering) zijn naar verwachting eind van dit jaar beschikbaar.

De UPO-website van de koepels

GEEN REACTIES