Nieuwe standaard bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

De Financial Action Task Force (FATF) heeft een akkoord bereikt over grote wijzigingen in de internationale standaard, die geïmplementeerd worden in de Wwft.

Een paar belangrijke veranderingen:

  • meer internationale samenwerking ter bestrijding van misbruik van de internationale financiële sector;
  • belastingmisdrijven moet overal ter wereld als gronddelict voor witwassen worden erkend;
  • nieuwe standaarden tegen de financiering van massavernietigingswapens;
  • strengere eisen voor politiek prominent personen in de strijd tegen corruptie;
  • strengere eisen voor transparantie bij rechtspersonen en bij vormen van grensoverschrijdend betalingsverkeer;
  • meer eisen aan financieel onderzoek en de handhavingmogelijkheden van opsporingsdiensten.

De aanpassingen in de FATF-aanbevelingen gelden vanaf vandaag. In de komende periode wordt de nieuwe standaard geïmplementeerd in Europese en Nederlandse wet- en regelgeving (o.a. Europese antiwitwas-richtlijn en de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)). De FATF is een intergouvernementele organisatie die zich bezighoudt met het tegengaan van witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme. Momenteel zijn er 34 landen, waaronder Nederland, lid van het FATF en zijn er door middel van regionale organisaties wereldwijd in totaal meer dan 180 landen bij het FATF aangesloten. Het ministerie van Financiën heeft mede namens het ministerie van Justitie zitting in de FATF. De FATF-standaard bestaat uit bindende voorschriften ter bescherming van de financiële sector tegen misbruik door criminelen.

GEEN REACTIES