Nieuwe ISO-standaard voor veilige werkplek

copyright Pixabay

De deze week gepubliceerde nieuwe ISO-standaard 45001 moet het aantal bedrijfsongevallen (en de daarmee samenhangende verzekeringsclaims) reduceren.

De standaard 45001 vervangt de bestaande richtlijn OHSAS 18001. Bedrijven en instellingen die deze richtlijn al gebruiken, hebben drie jaar om te voldoen aan de nieuwe ISO-standaard. De nieuwe standaard kijkt volgens het ISO ‘meer dynamisch naar kansen om de veiligheid op de werkplek te vergroten en de risico’s te verkleinen’. Naar schatting vinden er wereldwijd 374 miljoen werkgerelateerde ongevallen plaats waarbij werknemers gewond of ziek raken. Bij 2,8 miljoen ongevallen is er zelfs sprake van een fatale afloop.

Norm
Volgens het ISO omvat de nieuwe standaard een gebruikersvriendelijk framework dat makkelijk kan worden toegepast op productie- en logistieke vestigingen, onafhankelijk van de locatie. Het ISO stelt dat de nieuwe standaard op termijn dé nieuwe business-norm zal worden. ‘Het is een significante verschuiving is hoe er naar gezondheid en veiligheid op de werkvloer wordt gekeken. Het is geen separaat gegeven, maar moet worden bekeken vanuit het perspectief van een gezonde en duurzame organisatie.’

Mentaal
Behalve risico’s die kunnen leiden tot fysieke lichamelijke klachten, richt de standaard zich op het mentale en cognitieve welbevinden van werknemers. Daarmee geeft het ISO duidelijk erkenning aan de gevolgen van stress, werkdruk en depressie. Het toepassen van de nieuwe standaard kan leiden tot een verbetering van de reputatie van een bedrijf en tot lagere verzekeringspremies, aldus het ISO.

Bron: Commercial Risk Online

GEEN REACTIES