Nieuwe generatie beleggingsverzekeringen

Het is geen geheim dat alle ophef rond de beleggingsverzekeringen het imago van de levensbranche flink heeft aangetast. De omzet van deze polissen is vrijwel tot het nulpunt gedaald. Intussen heeft een aantal aanbieders geheel vernieuwde producten geïntroduceerd, die de kritiek uit het verleden moet doen verstommen. Het zal best even duren, voordat de consumenten het vertrouwen in de verzekeraarsproducten hebben herwonnen. Maar als zij die objectief bezien, dan moeten zij tot de conclusie komen dat de nieuwe generatie verzekeringen voluit aan hun wensen tegemoet komen.

Het gaat nog steeds in de meeste gevallen om universal life constructies, waarbij voorop staat:

.

  • garantiedekking met soms een minimaal gegarandeerd rendement
  • transparante kostenstructuur
  • de OVR zit niet in het product versleuteld, maar kan los bijgesloten worden, tegen een aparte premie ook premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is een losse ´module´ met een aparte premie
  • het in eenvoudige taal begrijpelijk maken wat de verzekerde bataalt en waarvoor; met name welk deel van de inleg voor vermogensopbouw ´aan het werk gaat’ en welk percentage opgaat aan kosten
  • sommige aanbieders bieden de verzekerde 24/7 inzicht in de waardeopbouw via een website
  • steeds meer wordt gewerkt met nettopremies zonder provisieopslag
  • de risicometer staat veelal op ´zeer klein’

GEEN REACTIES