Nieuwe Bedrijfsregeling 15 biedt betere bescherming

Aansprakelijkheidsverzekeraars kunnen letselschade slachtoffers voortaan ook rechtstreeks informeren.

Het Verbond wil de positie van slachtoffers van alle vormen van letsel verder versterken. Daarom kunnen aansprakelijkheidsverzekeraars deze slachtoffers voortaan ook rechtstreeks informeren over bijvoorbeeld de voortgang van de schaderegeling. Ook kunnen verzekeraars slachtoffers vanaf nu aan het eind van de zaak informeren over de totaal betaalde Buitengerechtelijke Kosten om mogelijk ‘dubbel declareren’ door hun belangbehartiger te voorkomen. Dit maakt het schadeproces voor het slachtoffer transparanter, komt de positie van het slachtoffer ten goede en bevordert de afhandeling van schadeproces.

Dit staat in de nieuwe Bedrijfsregeling 15 Informatieverstrekking bij letselschade, die per 1 juli 2012 ingaat en de oude Bedrijfsregeling 15 inzake ‘Gedragsregels bij de behandeling van personenschade in het verkeer’ vervangt.

Bedrijfsregeling 15 kende een bepaling dat de verzekeraar rechtstreeks contact mag opnemen met het slachtoffer wanneer de belangenbehartiger na een bepaalde termijn niet reageert richting de verzekeraar. Betrokken partijen gingen ervan uit dat rechtstreekse informatievoorziening van verzekeraar aan het slachtoffer niet was toegestaan. Dat is echter een misvatting. De bedrijfsregeling heeft er alleen in willen voorzien dat de verzekeraar niet inhoudelijk over de schaderegeling communiceert met het slachtoffer wanneer deze een belangenbehartiger heeft. Daarop is deze bedrijfsregeling nu aangepast. Informatievoorziening van de verzekeraar aan het slachtoffer over de behandeling van letselschade, de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en de totale betaalde Buitengerechtelijke Kosten is in het belang van het slachtoffer.

Het Verbond van Verzekeraars en de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) hebben het initiatief genomen om de bedrijfsregeling aan te passen om de afhandeling van alle vormen van letselschade te bevorderen en de positie van het slachtoffer waar mogelijk te versterken. Bij de afhandeling van letsel voorziet Bedrijfsregeling 15 in een aantal verplichte (fatsoens)normen voor verzekeraars over bijvoorbeeld voorschotten aan het slachtoffer, bevorderen van re-integratie en een actieve schaderegeling.

De nieuwe bedrijfsregeling is bindend voor aansprakelijkheidsverzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond en geldt voor alle typen letselschade, dus niet alleen verkeersletsel.

GEEN REACTIES