Nieuw sterrensysteem bestaande bouw

Met het uitkomen van de nieuwe NEN 5089 betreffende inbraakwerend hang- en sluitwerk is per 1 maart 2010 ook een nieuwe systematiek van het toekennen van sterren geïntroduceerd. Er is aansluiting gezocht bij de classificatie van de inbraakwerendheid van ramen en deuren volgens de NEN 5096 klasse 2. SKG heeft de certificatieregeling BRL 3104 hier op aangepast. Hierbij geldt voor de bestaande bouw dat:

a. Een éénsterrenproduct NIET in staat is zelfstandig de prestatie van drie minuten inbraakwerendheid te halen;

b. Een tweesterrenproduct in staat is zelfstandig de prestatie van drie minuten inbraakwerendheid te halen;

c. Een driesterrenproduct is staat is zelfstandig de prestatie van vijf minuten inbraakwerendheid te halen.

Voor het nieuwe sterrensysteem geldt een overgangstermijn van 2 jaren. Deze overgangstermijn betreft de periode van 1 maart 2010 tot 1 maart 2012. Dit houdt in dat de Beveiligingsrichtlijn versie februari 2009 en de daaraan gekoppelde producten tot 1 maart 2012 ook als zodanig mogen worden toegepast. Bij de advisering vanuit deze Beveiligingsrichtlijn dient met deze periode ook rekening gehouden te worden. Per 1 maart 2012 zullen de ‘oude sterrenproducten’ worden omgezet.

De hoofdlijn van bouwkundige beveiliging is dat men aan de sluitzijde van ramen en deuren sluitwerk met in totaal tenminste twee SKG-sterren dient te realiseren om te voldoen aan deze richtlijn. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de vermelding van de toe te passen producten met aangegeven ster(ren) het minimumniveau betreft. Toepassing van producten met meer sterren is uiteraard ook toegestaan.

Toevoeging aan de productenlijst

De Productenlijst versie maart 2010 is uitgebreid met:

  • Lijst H1 Producten met een beperkte toepasbaarheid
  • Lijst AA Niet manipuleerbare draaiknopcilinders /deurkrukken
  • Lijst AB Voorzieningen tegen manipuleren
  • Lijst AC Inbraakwerende lichtkoepels

GEEN REACTIES