Nieuw FTK met voorlopig “oude” UFR

Aan DNB wordt gevraagd toe te staan om met de huidige rekenrente (UFR) te blijven rekenen tot duidelijk wordt met welke rekenrente Brussel komt voor verzekeraars.

Met deze toezegging kreeg staatssecretaris Klijnsma een meerderheid in de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel Wet aanpassing financieel toetsingskader. VVD, PvdA, D66, Groenlinks en ChristenUnie hebben met de wetswijzigingen ingestemd die per 1 januari 2015 in werking treden (met uitzondering van een aantal overgangsregelingen).

Klijnsma is blij met de brede steun. Het is goed dat er nu duidelijkheid is. De pensioenfondsen kunnen nu snel aan de slag met de verbeterde regels waar jong en oud baat bij hebben."

De staatssecretaris stemde in met het voorstel om De Nederlandsche Bank te vragen pensioenfondsen toe te laten staan om met de huidige rekenrente (UFR) te blijven rekenen tot begin 2015 en duidelijk wordt met welke rekenrente Brussel komt voor verzekeraars. Zij had de Tweede Kamer al eerder toegezegd te onderzoeken of de verschillende rekenrentes te stroomlijnen zijn. Verder zal zij het nieuwe FTK over 3 jaar evalueren. En zij zal beide Kamers informeren over toekomstige wijzigingen.

Klijnsma: “Pensioenfondsen kunnen nu voorkómen dat de pensioenen van gepensioneerden in één klap fors omlaag moeten, terwijl tegelijkertijd wordt geregeld dat er genoeg geld opzij wordt gezet voor de pensioenen van de toekomst. Dat is gunstig voor de jongeren van vroeger en de ouderen van de toekomst."

Deze illustratie plaatste de Rijksoverheid bij het persbericht. Om aan te geven dat ook na aanneming van het nFTK het pensioenstelsel in de steigers blijft staan?

GEEN REACTIES