Nieuw Besluit Bijleenregeling

Minister De Jager heeft een nieuw Besluit Bijleenregeling gepubliceerd. Een boedelmenging door het ontstaan van een algehele gemeenschap van goederen leidt niet tot een verwerving of een vervreemding in de zin van de bijleenregeling. Ook het aangaan van een partiële gemeenschap (bijvoorbeeld alleen het huis behoort tot een gemeenschap), heeft geen gevolgen voor de bijleenregeling.Download hier het Besluit Bijleenregeling

In dit besluit zijn nieuwe standpunten opgenomen over de volgende onderwerpen:

  • 2.4. (Lening bij de partner) het voorbeeld is aangepast.
  • 3. (Goedkoperwonenregeling en de zesmaandseis) heeft per 1 januari 2010 zijn belang verloren door de afschaffing van goedkoperwonenregeling.
  • 4. (Verwervings-, vervreemdings- en verbouwingskosten) behandelde het onderscheid in behandeling tussen kosten van verwerving en kosten van verbouwing (onderhoud en verbetering). Dat onderscheid heeft per 1 januari 2010 zijn belang verloren door de afschaffing van goedkoperwo-nenregeling.
  • 4.1. (Verbouwingskosten) is vervallen.
  • 4.2. (Kosten van verwerving van de eigen woning. Afsluitkosten van de lening) is aangepast omdat per 1 januari 2010 de eigenwoningschuld ook bij doorstromers wordt verhoogd met de lening voor de financieringskosten voor de verwerving van de eigen woning.
  • 4.4.1. (Sloop, brand en her- of nieuwbouw van een eigen woning) is herschreven.

GEEN REACTIES