Niet alle diploma’s op HBO-niveau

De Jager wil verschillende modaliteiten aanbrengen in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk. рDe eisen moeten wel proportioneel zijn.с

Tijdens het algemeen overleg tussen de commissie Financiën en de minister gisteravond kwamen de nieuwe vakbekwaamheidseisen maar kort aan bod. Eerst wordt afgewacht hoe de branche gereageerd heeft op het consultatiedocument.

Wel tekent zich een meerderheid af voor de diplomaplicht voor iedere adviseur, ongeacht of het gaat om en onafhankelijke adviseur/bemiddelaar of een adviseur in loondienst bij een aanbieder. De minister is van plan grote bedrijven de kans te geven om de examens in company te laten afnemen en hen daarvoor te accrediteren.

.
“Het is niet de bedoeling dat alle klantmedewerkers een examen op HBO-niveau hoeven af te leggen. Niet alle modules in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk krijgen dat niveau. Huidige adviseurs hoeven de examens niet in hun geheel opnieuw af te leggen. Dat kan in de vorm van deelexamens waaruit blijkt dat zij hun kennis hebben bijgespijkerd.”

De Jager gaf toe dat dit een extra belasting voor de sector betekent, “maar de kosten van niet passend advies zijn voor de samenleving veel groter”

GEEN REACTIES