Wettelijk minimumloon per 1 juli 2011

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2011.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2011:

€ 1.435,20 per maand

€ 331,20 per week

€ 66,24 per dag

GEEN REACTIES