NHG-stichting koopt zelf woning op veiling en vordert restschuld

WEW heeft een woning op de veiling gekocht en doorverkocht met winst die zij niet van de restschuld heeft afgetrokken.

Met deze klacht heeft een echtpaar zich gewend tot de Nationale Ombudsman die een onderzoek is gestart naar de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (stichting WEW)

Een Haags echtpaar had Nationale Hypotheekgarantie en een hypotheekschuld. Hun woning werd gedwongen verkocht. De stichting WEW bleek hun woning op de veiling te hebben gekocht en met winst doorverkocht. Die winst was groot genoeg om de restschuld te voldoen. Maar toch vorderde de stichting de restschuld op bij het echtpaar.

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen is onder meer verantwoordelijk voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De ombudsman heeft de stichting gevraagd of het gebruikelijk is dat ze zelf woningen aankoopt. Ook heeft hij gevraagd of deze situatie van het aankopen, met winst verkopen en tegelijkertijd toch een restschuld incasseren vaker voorkomt. Verder is hij geïnteresseerd in de relatie tussen enerzijds de taak als waarborgfonds en anderzijds het aankopen van woningen waarbij uit commerciële motieven de laagst mogelijke prijs wordt betaald.

De ombudsman verwacht het onderzoek dit jaar af te kunnen ronden.

GEEN REACTIES