Nh1816 verdubbelt technisch resultaat

Nh1816 verlaagt premies

Schadeverzekeraar Nh1816 zag het technisch verzekeringsresultaat in 2017 stijgen van €16 mln naar €32 mln.

Deels komt deze winststijging door het uitblijven van grote schades, aldus de verzekeraar. In 2016 had Nh1816 onder meer te maken met extra schades door de hagelstormen, hoewel de verliezen destijds beperkt bleven door een goede herverzekering.
De premie-inkomsten kwamen afgelopen jaar uit op €294 mln, een stijging van 15% vergeleken met 2016. Volgens Nh1816 was er sprake van een record aantal nieuwe verzekeringsaanvragen, ter waarde van €45 mln. In totaal lopen bij de verzekeraar uit Oudkarspel nu ruim 1,7 mln polissen.

Daarnaast zegt directievoorzitter Lex Verëll blij te zijn met het hoge klanttevredenheidscijfer van een ‘dikke 9’. ‘Samen met de lokale adviseurs hebben we de zaak goed op de rit.’ Op dit moment is de verzekeraar bezig met de implementatie van een nieuw IT-systeem, dat met name bij mobiele communicatie moet zorgen voor een nog betere klantbeleving van zowel adviseurs als verzekerden.

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES