Netspar-paper effectieve pensioencommunicatie

Hoe kan de pensioensector pensioenconsumenten tot actie aanzetten? Het paper presenteert een model dat stapsgewijs beschrijft hoe dit zou kunnen.

Het paper ‘Op naar actieve pensioenconsumenten’ is een Design Paper van Netspar, geschreven door Niels Kortleve en Guido Verbaal van PGGM en Charlotte Kuiper van de AFM. Zij beschrijven per stap welke informatie consumenten nodig hebben, en hoe de pensioensector deze informatie het beste kan overbrengen. Het model beperkt zich niet alleen tot pensioen via de werkgever, maar plaatst het pensioen binnen het grotere geheel van de totale financiële planning van de consument.

Zij presenteren een model dat de totstandkoming en verschillende fasen van pensioenbewustzijn in kaart brengt. Per fase beschrijven ze welke informatie consumenten nodig hebben, en op welke manier men deze informatie het beste kan overbrengen: de pijlers van effectieve pensioencommunicatie. Het model beperkt zich niet tot weedepijlerpensioen, maar plaatst het pensioen binnen het grotere geheel van de totale financiële planning van de consument.

Het model richt zich in eerste instantie op mensen die openstaan voor pensioeninformatie. Dat mensen niet openstaan voor informatie over pensioenen, is een groot probleem binnen de pensioencommunicatie. Zo’n 71 procent van de consumenten staat niet open. De vraag hoe we mensen meer kunnen laten openstaan voor pensioeninformatie valt buiten de directe scope van deze paper.
Toch adresseert het model op indirecte wijze dit thema: namelijk door beïnvloeding van enkele belangrijke factoren die van belang zijn voor het openstaan voor pensioeninformatie: de inhoud en vorm van de boodschap, de betrokkenheid bij het pensioen, de urgentie inzien van een goed pensioen en de vaardigheid om met de informatie om te gaan.

Pensioendashboard

Het model is uitgewerkt in een checklist die de pensioensector kan gebruiken om de eigen communicatie-instrumenten te toetsen of te ontwikkelen.

Ook is het model een mogelijke blauwdruk voor het toekomstigePensioendashboard. Het Pensioendashboard is een online interactief hulpmiddel waarmee consumenten overzicht en inzicht kunnen krijgen in hun eigen pensioensituatie en weten wat voor actie zij kunnen ondernemen.

Het Stappenplan dat wordt beschreven ziet er als volgt uit:

Stap 1: bepalen van de persoonlijke wensen voor de oude dag (wat wil ik?)

Stap 2: Pensioenvooruitzicht (wat heb ik en wat kan ik verwachten?)

Stap 3: Toereikendheidstoets (heb ik genoeg?)

Stap 4: Actie (wat moet ik doen?)

GEEN REACTIES