Nederlandse Investeringsinstelling wordt een feit

Dertien pensioenfondsen, pensioenuitvoeringsorganisaties en verzekeraars gaan gezamenlijk de Nederlandse Investeringsinstelling (NII) oprichten.

Dit werd bekend gemaakt tijdens de aanbieding van het rapport van NII-kwartiermaker Jan van Rutte aan minister Kamp van Economische Zaken. De NII gaat Nederlandse investeringsprojecten in infrastructuur, onderwijs, zorg, woningbouw, MKB en duurzame energie geschikter maken voor institutionele beleggers. Hierdoor kunnen zij meer investeren in de Nederlandse economie.

Oud-bankier Jan van Rutte heeft de afgelopen maanden als kwartiermaker gewerkt aan de concrete uitwerking van de NII. Hij deed dit in nauwe samenwerking met vele partijen in en rondom de financiële sector. Dertien pensioenfondsen, pensioenuitvoerders en verzekeraars zich hebben gecommitteerd aan de oprichting van de NII. Het betreft ABP, APG, PFZW, PGGM, PME, PMT, MN, Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden en SNS Reaal. Van Rutte: ‘Het commitment dat we nu zien van de institutionele beleggers is een bevestiging van nut en noodzaak van de NII. Partijen hebben vertrouwen in de rol die NII als privaat platform kan spelen bij het mogelijk maken van meer beleggingen in de Nederlandse economie.’

Intermediair

In zijn eindrapport doet Van Rutte aanbevelingen over de wijze waarop de NII dient te worden opgezet en ingericht. Als private intermediair kan de NII investeringsbelemmeringen wegnemen bij projecten die weliswaar rendabel zijn, maar vanwege beperkte omvang of onvoldoende transparante risico’s en rendementen als belegging minder geschikt voor institutionele beleggers.

De NII kan dit bijvoorbeeld doen door projecten te combineren om tot voldoende schaal te komen en door risico’s meer inzichtelijk te maken. De NII verstrekt zelf geen leningen aan projecten.

Naast adviezen over investeringsprojecten in infrastructuur, onderwijs, zorg, woningbouw en MKB , doet Van Rutte ook voorstellen voor het verbeteren van financiering voor windmolens op zee. Zo bepleit hij een intensievere samenwerking tussen marktpartijen en het voeren van een stevige regie om de ambities uit het regeerakkoord voor windenergie op zee mogelijk te maken.

GEEN REACTIES