Nederlanders stellen financiële zaken uit

© Pixabay.com

Bijna driekwart van de Nederlanders stelt het uitzoeken van zijn pensioen uit. Ook meer rendement vinden voor het spaargeld (68%) en het op een rij zetten van inkomsten en uitgaven (60%) wordt nogal eens uitgesteld. Financiële taken met een deadline, zoals belastingaangifte doen en rekeningen op tijd betalen, worden juist minder uitgesteld. ING deed een onderzoek onder Nederlanders naar uitstelgedrag, om klanten te inspireren tot het optimaliseren van hun financiën voor nu en later.

De top vijf zaken die Nederlanders het meeste uitstellen zijn: Klussen in en om het huis, foto’s inplakken/ordenen, zolder opruimen, huishoudelijke taken en meer sporten.

Uitstelgedrag

Slechts één op de drie Nederlanders komt direct in actie als ze erachter komen dat hun pensioen ontoereikend is. Overleg met hun financieel adviseur en geld opzij zetten worden genoemd als eerste acties om ervoor te zorgen dat het pensioen goed geregeld is. Ruim vier op de tien ondervraagden doet niets, omdat ze niet weten wat ze moeten doen of andere zaken meer prioriteit geven.

De helft van de ondervraagden met jonge kinderen komt direct in actie als hun vermogen straks ontoereikend is om de studie van kinderen te betalen. Een op de vijf zet dan direct geld opzij. Ruim 20% is niet in de gelegenheid om iets te ondernemen om het pensioen aan te vullen of de studie van de kinderen te bekostigen omdat ze op dit moment niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Persoonlijke deadline

De vaakst genoemde reden om inkomsten en uitgaven niet op een rij te zetten is dat men het saai vindt (41%). Ook zijn er andere prioriteiten of heeft of maakt men geen tijd hiervoor. Twee op de drie uitstellers (65%) probeert het uitstelgedrag tegen te gaan. ‘Mezelf een deadline stellen’ (36%) en ‘de taak opdelen in stukken’ (20%) zijn de meest genoemde strategieën om uitstelgedrag tegen te gaan.

Eén op de drie ondervraagden doet niets om uitstelgedrag tegen te gaan. Onder mannen is dit percentage hoger (40%) dan onder vrouwen (31%). Vier op de tien 50-plussers doet niets om uitstelgedrag tegen te gaan, onder 50-minners is dit één op drie.

(Bron: persbericht ING)

GEEN REACTIES