Nederland uniek met hoge pensioenreserve

Nederland heeft relatief het meest heeft gespaard in een kapitaaldekkingsstelsel voor werknemerspensioen. Dit maakt het Nederlands pensioenstelsel vrij uniek, aldus het CBS.

Veel landen bouwen veel minder reserves voor de pensioenen op dan Nederland. Ongeveer 80 procent van de uitbetaalde pensioenen wordt in Europa gefinancierd op basis van een omslagstelsel (PAYGO). In de grotere Europese landen zoals Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje zijn pensioenen zelfs vrijwel volledig gebaseerd op een omslagstelsel.

In deze landen liggen de lopende kosten om de pensioenen uit te keren dan ook veel hoger dan in Nederland. Als gevolg van de vergrijzing besteden de overheden van landen als Italië en Oostenrijk nu al zo’n vijftien procent van hun inkomsten aan pensioenen. Dat is bijna tweemaal zoveel als in Nederland. Ook is hoogte van het pensioen in verhouding tot het verdiende salaris in andere landen vaak lager dan in Nederland.

Nederland in de top

Vergeleken met de top-pensioenlanden in de wereld scoort Nederland ook hoog wat betreft de omvang van het pensioenvermogen en de groei hiervan. Dat blijkt uit de Global Pension Asset Study van Tower Watson, een internationaal onderzoek naar pensioenbezittingen in de dertien grootste pensioenfondsmarkten.

Voor de grootste pensioenlanden komt dit instituut tot een gemiddeld pensioenvermogen van 84 procent van het BBP, met als uitschieter Nederland met 166 procent in 2014. Na Nederland komen Zwitserland (115 procent), de Verenigde Staten (107 procent) en het Verenigd Koninkrijk (101 procent).

Binnen de Europese Unie is het verschil tussen Nederland en andere landen veel groter. Het Verenigd Koninkrijk is na Nederland de EU-lidstaat met het hoogste pensioenvermogen, gevolgd door Ierland, Denemarken en Finland. In Frankrijk en Griekenland is het vermogen volgens de berekeningen van Tower Watson het laagst. Gespaard pensioenvermogen

Het gespaarde pensioenvermogen in de tweede pijler is in Nederland niet alleen relatief groot, het is in de afgelopen jaren ook sterker gegroeid dan in de rest van de wereld. In de afgelopen tien jaar is het Nederlandse pensioenvermogen in procenten van het BBP toegenomen met 51 procentpunt. Ook in de VS steeg het pensioenvermogen met 37 procentpunt sterk.

In Zwitserland, Brazilië en Japan nam het pensioenvermogen af. Wereldwijd zijn de pensioenvermogens, behalve in 2008, ieder jaar gestegen, met gemiddeld zes procent. In 2008 was er een daling van 21 procent door het inzakken van de aandelenkoersen.

GEEN REACTIES