Nederland reageert op PRIPs-regelgeving

De Nederlandse overheid en financiële sector hebben gezamenlijk gereageerd op de consultatie van de Europese Commissie voor de zogeheten Packaged Retail Investment Products (PRIPs).

PRIPs zijn vergelijkbaar met producten die in Nederland onder de Wft-categorie ‘complexe producten’ vallen, zoals beleggingsverzekeringen en bankspaarhypotheken. De Europese Commissie kondigde in 2009 aan een consistent en cross-sectoraal regelgevingskader voor deze producten te willen ontwikkelen, zodat de consument zich bij aanschaf een goed beeld kan vormen van het product, de kosten en de risico’s. Centraal staat hoe financiële instellingen moeten omgaan met belonings- en kostentransparantie.

De Nederlandse overheid en de Nederlandse financiële sector spannen zich er in Brussel voor in dat de Nederlandse consument er qua beschermingsniveau niet op achteruitgaat.

In Nederland land staat de noodzaak van een regelgevend kader voor PRIPs niet ter discussie; ons land is immers al langer met bezig met het verbeteren van transparantie. In de gezamenlijke reactie is nu op papier gezet waaraan het kader wat Nederland betreft moet voldoen.

De Nederlandse overheid en financiële sector hebben gezamenlijk gereageerd op de consultatie van de Europese Commissie voor de zogeheten Packaged Retail Investment Products (PRIPs). Volgens betrokkenen is het uniek dat alle partijen in een gezamenlijke reactie het belang van consumentenbescherming onderstrepen.

De ondertekenaars van de gezamenlijke reactie zijn het ministerie van Financiën, toezichthouders AFM en DNB en brancheorganisaties DUFAS (beleggingsinstellingen), Adfiz (tussenpersonen) en het Verbond van Verzekeraars.

Samen hebben ze de afgelopen tijd het voorstel voor de PRIPS bekeken en daarop hun reactie geformuleerd

GEEN REACTIES