Nationale-Nederlanden Groei & Garant Vermogen

Biedt de mogelijkheid van vermogensopbouw met een gegarandeerd kapitaal. Kenmerken:

  • Koopsom
  • Vooraf vastgestelde einddatum
  • Belegging in drie beleggingsfondsen
  • Bij tegenvallende beurskoersen verzekerd van een gegarandeerd kapitaal
  • De hele inleg wordt belegd
  • De kosten worden gespreid over de looptijd van de verzekering
  • Kosteloze switchmogelijkheden

Gegarandeerd kapitaal afhankelijk van de looptijd: 5 jaar: 100% van de gehele inleg; bij looptijd 10 jaar: 120% en 20 jaar 175%.

Nationale-Nederlanden zet op de einddatum bij in leven zijn van de verzekerde, de waarde van de verzekering af tegen de hoogte van de garantie en keert het hoogste bedrag uit. Bij een goed presterende beurs profiteert verzekerde van het behaalde rendement. Bij een tegenvallende beurs is dat het gegarandeerde kapitaal.

GEEN REACTIES