Namen van 80 pensioenfondsen die mogelijk gaan korten

De Pensioenfederatie heeft een overzicht gepubliceerd met de namen van 80 van de 103 pensioenfondsen die mogelijk gaan korten.

De Pensioenfederatie, de koepelorganisatie waar bijna alle pensioenfondsen bij zijn aangesloten, heeft de fondsen die bij DNB een verlaging van de pensioenen hebben aangekondigd gevraagd om hun gegevens te mogen opnemen op een openbare lijst. Tachtig fondsen hebben aan dit verzoek voldaan. Zij informeren zelf de eigen deelnemers. Uit de lijst blijkt dat de voorgenomen kortingspercentages sterk variëren. Gemiddeld bedraagt de voorgenomen korting circa 2,3 procent.

Alkor-Draka voorziet een korting van 7% tot 11,9%. ABP beperkt de korting tot 0,5%, maar heeft de premie met 2% verhoogd. De ANWB heeft de korting tot 1,1% kunnen beperken door een bijstorting door de werkgever.

Veel pensioenfondsen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid de kortingen voorlopig te maximeren op 7%. Zij geven aan welke aanvullende korting er per 31 december 2013 nodig is.

GEEN REACTIES